Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną od wielu lat przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. W tym roku będziemy organizowali Ranking Gmin Województwa Mazowieckiego we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu.

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa mazowieckiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Wyniki Rankingu zostaną przedstawione podczas uroczystej Gali która planowana jest na 7 grudnia 2021 r. Wydarzenie będziemy realizowali w formule stacjonarnej w Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Więcej informacji