Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Wyrażam nadzieję, że niniejsza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem i przyjęciem naszego zaproszenia co przyczyni się do umocnienia rangi Rankingu w środowisku samorządowym.

PROGRAM:
GALA RANKINGU GMIN WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

7 grudnia 2021 r.
Hotel Sangate Hotel Airport, Warszawa

09.00-9.30  Rejestracja uczestników

09.30-09.40 Otwarcie Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.
Michał Wójcik, Dyrektor FRDL Centrum Mazowsze, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

 
09.40-10.00 Metodologia i wskaźniki Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

Agnieszka Ajdyn, Zastępca Dyrektora US w Warszawie

10.00-10.45 Podsumowanie wyników i wręczenie Statuetek Liderom Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

10.45-11.00 Efektywność w finasowaniu rozwoju JST.
Michał Schab, Prezes Zarządu ProPOLIS Consulting Sp. z o.o.

11.00-11.30 PRZERWA

11.30-15.00 GRUDNIOWA SESJA SZKOLENIOWO-KONSUTKATYYJNA FORUM: Zmiana przepisów prawa w zakresie wynagradzania pracowników samorządowych.
Jakie zmiany dla Urzędów będzie miała zmiana ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, a jakie zmiana rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych? Czy zmiana przepisów wymusza podjęcie praktycznych działań? Jakie działania muszą zostać podjęte w przypadku dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta miasta? Odpowiedź na te i inne pytania zostanie udzielona w trakcie naszego spotkania.
Magdalena Olech, doświadczony praktyk prawa pracy, wieloletnia pracownica Państwowej Inspekcji Pracy, doświadczona wykładowczyni w uczelniach wyższych, ceniona ekspertka prawa pracy, w szczególności samorządowego prawa pracy, która posiada umiejętność przekazywania trudnych problemów prawniczych w przystępny dla słuchaczy sposób. Autorka publikacji naukowych. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach. Przez wiele lat współpracowała z Katedrą Prawa Samorządu Terytorialnego UŚ w Katowicach oraz aktywnie uczestniczyła w tematycznych konferencjach naukowych.

15.00 Lunch