Dostęp do informacji publicznej jest nadal kwestią problematyczną dla samorządów. Wychodząc naprzeciw tym trudnością proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które przestawia aktualne trendy w praktyce stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej. Problemy będą  przedstawiane z punku widzenia organu JST w ujęciu praktycznym. 

Szkolenie umożliwi również uczestnikom poznanie nowych regulacji i ich praktycznych konsekwencji, co przekłada się na prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów w codziennej pracy.

Szkolenie odbędzie się 19 kwietnia a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie:

Serdecznie zapraszamy !!!