Święto Straży Granicznej, to specjalna okazja, by docenić niezwykle istotną pracę, jaką wykonują funkcjonariusze Straży Granicznej. Podkreślamy znaczenie tej formacji dla bezpieczeństwa naszego kraju i życzymy wszystkim, którzy chronią granice naszego państwa bezpiecznej i skutecznej służby. Jesteśmy wdzięczni za Waszą ciężką pracę i oddanie.

Święto Straży Granicznej to święto, które upamiętnia powstanie tej formacji 16 maja 1991 roku. Taką decyzję podjął Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 21 lipca 1995 roku.

Zapraszamy również Państwa na szkolenie nt. „Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej - reforma systemu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej”