Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych osobowych

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Celem spotkania będzie omówienie zasad przygotowania i wdrożenia wewnętrznej polityki bezpieczeństwa w jednostce.
• W trakcie spotkania omówione zostaną między innymi zagadnienia dotyczące polityki kontroli dostępu oraz przesyłania danych osobowych.
• Wszystkie przedstawione zagadnienia zostaną oparte o studium przypadku i omówione na przykładach.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

I. Wskazówki dot. przygotowania i wdrożenia wewnętrznych polityk bezpieczeństwa danych osobowych.
1. Jak przygotować polityki bezpieczeństwa danych osobowych?
2. Najczęściej popełnien błędy przy tworzeniu polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
3. Studium przypadku.
II. Wewnętrzne polityki bezpieczeństwa danych osobowych – przykłady
1. Polityka stosowania urządzeń mobilnych - na co zwrócić uwagę przy przygotowywaniu polityki?
2. Polityka czystego biurka i ekranu - gdzie i w jaki sposób stosować oraz egzekwować?
3. Polityka czystego kosza i drukarki - gdzie i w jaki sposób stosować oraz egzekwować?
4. Polityka: zarządzania nośnikami wymiennymi - jak przygotować politykę? Najczęstsze błędy.
5. Polityka: kontroli dostępu do danych osobowych -jak przygotować politykę? Najczęstsze błędy
6. Polityka: przesyłania danych osobowych - jak przygotować politykę? Najczęstsze błędy.
7. Ciągłość działania w oparciu o model PDCA:
• PDCA czyli cykl Deminga krok po kroku.
• Umiejętne i skuteczne planowanie.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Czynny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału wynosi 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres majgorzata.brojanowska@frdl.org.pl do 10 listopada 2022 r.