• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Jak prawidłowo chronić dane osobowe w kadrach? Zgody i upoważnienia. Obowiązek informacyjny, właściwa dokumentacja, błędy i nieprawidłowości.

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia w formule  online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Podczas tego spotkania:
- Zaprezentujemy kompleksowo i w praktyczny sposób zaprezentujemy zagadnienia z zakresu problematyki RODO w kontekście nowych rozwiązań prawnych dotyczących prawa pracy, z uwzględnieniem niezbędnej dokumentacji pracowniczej.
- Przedstawimy problematyki RODO w dokumentacji kadrowej, w szczególności Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, BHP, czy Kas Zapomogowo- Pożyczkowych.
- Wyjaśnimy kwestie problemowe, odpowiemy na pytania oraz zaprezentujemy dobre praktyki i sposoby postępowania w zakresie ochrony danych osobowych w procesach kadrowych.
• Dzięki udziałowi w sesji:
- Nabędziesz umiejętności praktycznego stosowania przepisów w zakresie ochrony danych w prawie pracy po nowelizacji Kodeksu pracy.
- Uzupełnisz i uporządkujesz informacje z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w kadrach oraz nabycie umiejętności praktycznego ich stosowania w swojej jednostce.
- Poznasz zakres wprowadzonych zmian dotyczących ochrony danych osobowych w znowelizowanym Kodeksie pracy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pracy zdalnej.
- Dowiesz się jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących RODO w zakresie problematyki szkolenia.
- Zdobędziesz niezbędne w codziennej pracy informacji na temat najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie tematyki zajęć.
- Otrzymasz wzory dokumentów m.in. stosownych zgód, upoważnień.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Dane osobowe a przetwarzanie danych osobowych - na czym polega w kadrach?
2. Jakie kategorie danych przetwarzamy i jakich osób dane przetwarzamy w kadrach?
3. Zgody na przetwarzanie danych osobowych – omówienie praktyczne ze wzorami.
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych - omówienie praktyczne ze wzorami.
5. Obowiązek informacyjny – wobec kogo realizujemy i w jakich sytuacjach? Omówienie praktyczne ze wzorami.
6. Okresy retencji danych w kadrach.
7. Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych w kadrach.
8. Monitoring wizyjny - omówienie praktyczne ze wzorami.
9. Kasy zapomogowo-pożyczkowe oraz ZFŚŚ a ochrona danych osobowych.
10. BHP a ochrona danych osobowych.
11. Praca zdalna a ochrona danych osobowych.
12. RCP i analizy ryzyka w kadrach.
13. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących k.p.a., ochrony danych osobowych, procedury rozpatrywania skarg i wniosków, udostępniania danych, dostępu do informacji publicznej, realizacji zadań własnych i zleconych jst. Doświadczona trenerka, prowadząca od kilkunastu lat szkolenia, podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych, wysoko oceniana za fachowość i jasność przekazu przez uczestników szkoleń i kursów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 439 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 26 czerwca 2024 r.