Dlaczego ekonomia współdzielenia?


12 grudnia zapraszamy na bezpłatne webinarium - wymagana rejestracja

Zarządzanie gospodarcze, któremu w ostatnich latach wiele uwagi poświęca Komisja Europejska, trzeba traktować jako sprawę kluczową dla rozwoju JST. Ścisła koordynacja przedsięwzięć rozwojowych, wymaga określenia warunków, procesów na poziomie lokalnym. Samorządy zmuszone są do tworzenia rozwiązań, które należy wprowadzić w przypadku nadmiernego deficytu. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów i dostęp do zasobów w sieci współpracy, stanowi istotny element wzmacniania przewag konkurencyjnych.

Wyniki przeprowadzonych w ostatnich latach badań społecznych wyraźnie wskazują, że ekonomia współdzielenia staje się nie tylko jednym z najważniejszych światowych trendów, ale stanowi alternatywny kierunek w myśleniu o przyszłości miast. Raporty przygotowane przez rożne organizacje pokazują, że w trudnościach, z którymi musi liczyć się dzisiaj m.in. samorząd terytorialny, rozwój ekonomii współdzielenia jest zarówno szansą, jak i wyzwaniem. Zachodzące zmiany modelu sprawowania władzy samorządów z przedstawicielskiego na sieciowy/ współpracy, zmienia w sposób zasadniczy relacje w gminie. Miasta, które posiadają wysoki potencjał gospodarczy, muszą dostosować model realizacji przedsięwzięć rozwojowych i wykorzystania zasobów do zmieniających się okoliczności i możliwości.

Ekonomii współdzielenia sprzyja postępująca cyfryzacja, dlatego platformy/przestrzenie dzielenia się zasobami mogą całkowicie zmienić gospodarkę i podwyższyć jakość życia mieszkańców. Dlatego nie można pozostawać obojętnym, wobec tego tematu.

Technologie związane z ekonomią dzielenia dynamicznie się rozwijają, a ich wartość rynkowa stale rośnie. Firma konsultingowa PwC prognozuje, że do 2025 roku wartość usług z obszaru współdzielenia wzrośnie 20-krotnie. Obejmie to przede wszystkim sferę finansów, transportu, zakwaterowanie i noclegi, usługi związane z prowadzeniem domu i firm.

Dlatego zachęcamy Państwa do poznania koncepcji sharing economy i sharing cities. Podczas bezpłatnego spotkania Prowadząca odpowie na kilka kluczowych kwestii:

  • Czym jest współdzielenie, dzielenie, sharing economy, ekonomia współpracy, współdzielenia, dostępu?
  • Jak miasta mogą świadomie kreować rozwój z uwzględnieniem sharing economy?
  • Praktyki sharing cities.
  • Komisja Europejska – podejście do sharing economy.
     

To będzie wyjątkowa okazja by zapytać o najważniejsze kwestie dotyczące koncepcji współdzielenia od osoby, która tematem zajmuje się już wiele lat i jest doświadczoną ekspertką ds. rozwoju i zarządzania: Agnieszka Smreczyńska-Gąbka Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UMCS, doktorat wdrożeniowy w dyscyplinie: ekonomia i finanse, ekspert ds. rozwoju i zarządzania; Urząd Miasta Lublin Wydział Strategii i Przedsiębiorczości (partner doktoratu wdrożeniowego).

Lokalizacja szkolenia: Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Więcej informacji i bezpłatna rejestracja

UWAGA! Podjęliśmy decyzję o zmianie terminu wydarzenia. O nowym terminie poinformujemy Państwa już wkrótce na naszej stronie internetowej frdl.org.pl 

Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z publikacją Agnieszki Smreczyńskiej-Gąbki: "Miejski program dla ekonomii współdzielenia. Przykłady podejścia do sharing economy w miastach".