Za nami II dzień VII Krajowego Kongresu Sekretarzy. 

Uczestniczący w II dniu Kongresu mogli wysłuchać wielu ekspertów i wziąć udział w licznych panelach dotyczących m.in. prawa pracy, udostępnianie informacji publicznej, partycypacji społecznej, wolontariatu pracowniczego czy obsługi klienta urzędu. Rozmawialiśmy również m.in. o sztucznej inteligencji, bezpieczeństwie teleinformatycznym, skutecznym przywództwie czy o organizacji wyborów.

Panel o partycypacji społecznej

O narzędziach udziału obywateli w kształtowaniu polityki samorządu, partycypacji społecznej, w szczególności budżecie obywatelskim i referendum lokalnym dyskutowali uczestnicy jednego z porannych paneli. Przy organizacji konsultacji społecznych istnieje duża dowolność, mamy do czynienia z nowymi formami takich konsultacji takimi jak np. panele obywatelskie - mówił dr Rafał Budzisz, ekspert FRDL. Mamy piękny autobus z napisem konsultacje społeczne, ale nikt do niego nie wchodzi - ripostował Rafał Miszczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów ekspert FRDL. Bywa też tak, że w konsultacjach społecznych w wielu tysięcznych miastach udział biorą pojedyncze osoby. Wiele osób zniechęca się do budżetów obywatelskich również dlatego, że realizacja projektów traw wiele lat i w wielu miejscach nie widać ich efektów - dodał Miszczuk. 

Wybrane sesje panelowe

Po raz pierwszy na Kongresie mogliśmy wysłuchać prelekcji w wykonaniu awatarów sztucznej inteligencji. O tym jak sztuczna inteligencja może zmienić samorząd opowiedziały awatary Jan i Emma.

Na temat przywództwa i tego, jak być skutecznym i użytecznym mówił prof. dr hab. Henryk Mruk, pracownik naukowy w Katedrze Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ekspert w zakresie zarządzania, marketingu i przywództwa.

Organizacja wyborów przez JST

W mojej ocenie samorządy wykazują się pełną odpowiedzialnością przy przeprowadzaniu wyborów - mówiła Magdalena Pietrzak, Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej. Tematykę kontynuował Rafał Miszczuk, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Szczecin ds. organizacji wyborów w wystąpieniu Wybory. Nowe wyzwania dla samorządów i Centralny Rejestr Wyborców – wdrożenie od 1 sierpnia 2023. Rafał Miszczuk szczegółowo opisał wiele problemów i opowiadał na wiele pytań dotyczących np. obowiązkowej organizacji transportu do lokali wyborczych.

Na zakończenie Kongresu swoje podziękowania w imieniu organizatorów zgromadzonym uczestnikom przekazali Andrzej Wojewódzki, Przewodniczący KRFS i Marcin Smala, Wiceprezes Zarządu FRDL.

Więcej podsumowań już wkrótce