Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych.

Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Pracowników Oświaty i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum, która zaplanowana jest na 1 kwietnia 2022.

Więcej informacji o forum i najbliższym spotkaniu znajduje się na stronie naszego ośrodka: