Wymiana doświadczeń i możliwość kontaktu między Pracownikami Kadr różnych urzędów to bardzo istotny element spotkań Forum Kadrowego jakie od wielu lat funkcjonuje przy naszej Fundacji.

W dniu wczorajszym odbyło się wyjątkowe spotkanie Forum, gdyż miało ono szerszy zasięg niż zazwyczaj. Kadrowcy mogli poznać problemy z jakimi borykają się pracownicy kadr w innych województwach, gdyż w spotkaniu brali udział uczestnicy Forum Kadr z województwa zachodnio-pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. Tematem spotkania było Tworzenie i aktualizacja wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy w JSFP. Regulaminy, porozumienia, procedury, instrukcje. 
 

Zawsze doceniamy spotkania, w których uczestniczą nie tylko Pracownicy Kadr z województwa mazowieckiego i mamy możliwość szerszego, świeżego spojrzenia na poruszane tematy. 

 

Zapraszamy do przyłączenia się do Forum oraz uczestnictwa w najbliższych spotkaniach.
Więcej o Mazowieckim Forum Pracowników Kadr: