Chcesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, właściwie wykonywać zadania i uniknąć błędów w zakresie rachunkowości budżetowej?

Zapisz się już dzisiaj na weekendowy czterodniowy kurs, który stanowi kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości budżetowej. Tematyka obejmuje zagadnienia związane z rachunkowością, ewidencją dochodów i wydatków, a także sprawozdawczością inwentaryzacją w administracji samorządowej. Zajęcia będą miały formułę warsztatową, z elementami dyskusji i prezentacji. 

Podczas 4 dni kursu:

• szczegółowo omówimy zasad i organizacji rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.
• zapoznamy Państwa z zagadnieniami poczynając od podstawowych informacji z zakresu finansów publicznych i rachunkowości, poprzez księgową ewidencję dochodów i wydatków po zagadnienia związane z inwentaryzacją i sprawozdawczością.
• wskażemy i przeanalizujemy problemy praktyczne, pojawiające się przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i ewidencji.

Kurs odbędzie się w dniach: 14,28 października i 18,25 listopada 2023. 

Szczegółowy program kursu, wraz z kartą zgłoszenia dostępny na naszej stronie:

Zapraszamy !