Weryfikacja kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w świetle zapisów nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przepisy dotyczące udzielania zamówień na roboty budowlane za sprawą nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 roku, obowiązującej od 1 stycznia 2021 roku uległy znaczącej zmianie. Zmiany w ustawie PZP dotknęły przygotowania dokumentacji przetargowej, gdzie jednym z dokumentów opisujących przedmiot zamówienia jest przedmiar robót, a kolejnym dokumentem służącym w procedurze przetargowej do oszacowania wartości zamówienia - jest kosztorys inwestorski. Ustawodawca oczekuje od opracowujących wspomniane dokumenty, że będą przygotowane rzetelnie i zgodnie z przepisami prawa. Nieprawidłowe przygotowanie przedmiaru robót może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji oraz skutkować nałożeniem korekty finansowej, natomiast błędne oszacowanie wartości zamówienia, niezgodnie z przepisami - brakiem środków na realizację inwestycji, opracowaniem raportu z realizacji inwestycji, a nawet naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Należy podkreślić, że mimo że najczęściej w/w dokumenty opracowywane są przez firmy zewnętrzne, to jednak Zamawiający ponosi odpowiedzialność za ich opracowanie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 1. Zwiększenie kompetencji osób odpowiedzialnych za odbiór dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia oraz szacującej wartość zamówienia, a także udzielenie odpowiedzi - jak zgodnie z przepisami opracować przedmiar robót i kosztorys inwestorski, oszacować wartość zamówienia aby nie popełnić błędów?
 2. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, na co zwrócić uwagę podczas weryfikacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót.
 3. Szkolenie odpowie między innymi na pytania:
zwiń
rozwiń
Program
 1. WSTĘP – PRZEPISY PRAWNE:
 1. Zmiana ustawy Prawa zamówień publicznych – potrzeba, zakres zmian, obecne podejście.
 2. Obowiązujące rozporządzenia w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości.
 1. PLAN FINANSOWY:
 1. Program inwestycji a plan postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Plan postepowań o udzielenie zamówień - cel, zawartość, aktualizacja, publikacja.
 3. Orientacyjna wartość zamówienia.
 4. Formuły realizacji robót budowlanych i rodzaje rozliczenia robót.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów publicznych i budżetowych przygotowujący procedurę przetargową w tym: członkowie komisji przetargowych odpowiedzialnych za dokumentację postępowania, pracownicy Zamawiającego odpowiedzialni za odbiór kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, osoby weryfikujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, osób opracowujące kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, pracownicy wydziałów inwestycji i budownictwa.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny inżynier konsultant, posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, EFCA, członek Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR, Rzeczoznawca Kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wieloletnia członkini zarządu stowarzyszenia, współautorka dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji budowlanych finansowanych ze środków publicznych i funduszy UE. Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu jako Inżynier kosztów - przy realizacji inwestycji kubaturowych, wodno-kanalizacyjnych, przemysłowych i energetycznych według warunków kontraktowych FIDIC. Prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrony Środowiska oraz prowadziła zajęcia na Politechnice Krakowskiej na Wydziale Lądowym z zakresu przygotowania do realizacji i rozliczania inwestycji budowlanych. Doświadczony praktyk, rzeczoznawca kosztorysowy, wykładowca, prowadzi szkolenia z budownictwa, zamówień publicznych i kosztorysowania.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz dostępny na www.frdl.mazowsze.pl do 12 października 2021 r.