• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Optymalizacja finansowania oświaty w gminie - szkolenie stacjonarne

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia w formule hybrydowej - do wyboru stacjonarnie, lub online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Wydatki na oświatę są jednymi z największych wydatków obciążających budżet każdej gminy, a otrzymana subwencja oświatowa najczęściej nie wystarcza na jej pokrycie. Podczas sesji uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób kalkulowana jest subwencja i jakie dane są uwzględniane do jej naliczenia. Prowadzący pokaże w jaki sposób można mieć wpływ na wysokość subwencji oświatowej. Podpowie też jak można zoptymalizować wydatki na oświatę wykorzystując dane jakimi dysponuje samorząd.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Aspekty prawne – ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego.
2. Zasady podziału subwencji ogólnej:
• Standard finansowy A i wagi/wskaźniki w algorytmie,
• Metryczka subwencji oświatowej. Jak czytać i rozumieć metryczkę, jakie informacje są w niej zawarte i jak je wykorzystać w działalności samorządu?
• Wskaźnik Di – zależność wysokości subwencji od nauczycieli zatrudnionych przez samorząd. Jak etaty nauczycieli wpływają na wysokość subwencji oświatowej?
3. Świadoma polityka kadrowa samorządu i dyrektorów szkół. Czy stopień awansu zawodowego nauczyciela kosztuje samorząd? Wpływ awansu zawodowego na sytuację ekonomiczną jst. Jak policzyć dokładnie, o ile zmniejszy się subwencja oświatowa przy zatrudnieniu stażysty, a o ile zwiększy się przy zatrudnieniu nauczyciela dyplomowanego?
4. Wydatki szkoły a wysokość subwencji. Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? W przypadku jakich wydatków finansowanie w subwencji jest pozorne, a w przypadku jakich wystarczające?
5. Arkusz organizacji a wydatki szkoły i wysokość subwencji oświatowej. Zależności. Na jakie wydatki szkoła otrzymuje subwencję oświatową? Jakie dane wpływają na jej wysokość? Jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
6. Omówienie poszczególnych typów oddziałów i dodatkowych środków w subwencji na taki oddział: oddział przygotowawczy, oddział integracyjny, oddział sportowy, oddział dwujęzyczny itd. Czy opłaca się utworzyć taki oddział z uwagi na ponoszone koszty?
7. Godziny ponadwymiarowe. Korzyści i ograniczenia. Wymiar finansowy godzin ponadwymiarowych z punktu widzenia dyrektora szkoły i jednostki samorządu terytorialnego. Umiejętne wykorzystanie godzin ponadwymiarowych przez dyrektora szkoły jako optymalizacja wydatków ponoszonych przez samorząd na oświatę.
8. Kiedy godzina ponadwymiarowa jest dla jednostki samorządu terytorialnego realnie darmowa?
Czy może to wiedzieć sam dyrektor szkoły? Kiedy godzina ponadwymiarowa stanowi realny wydatek samorządu i ile on wynosi? Przykłady i kalkulator.
9. Nieuwzględnienie godzin ponadwymiarowych w subwencji – czy to problem?
10. Nauczanie indywidualne i zindywidualizowana ścieżka kształcenia – finansowe wyzwanie dla samorządu.
11. Świetlica szkolna – jak wykorzystać godziny ponadwymiarowe nauczycieli?
12. Wpływ zapisów w arkuszu organizacji szkoły na budżet szkoły i budżet samorządu.
Optymalizacja wydatków. Jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
13. Dane wykazane w SIO a wysokość subwencji – prawidłowe wykazanie zadań w arkuszu SIO a wysokość otrzymanej subwencji. Na co należy szczególnie uważać, aby nie stracić finansowania w subwencji oświatowej.
14. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 250 zł dla członka Forum. 399 zł dla osoby niezrzeszonej w Forum. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2023 r.