• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zadania Gminy i rola Przewodniczącego w związku z wyborem ławników na kadencję 2024-2027

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia  online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Z końcem roku 2023 upływa kolejna kadencja ławników sądowych. W związku z tym najpóźniej na przełomie maja i czerwca 2023 r. należy rozpocząć procedurę związaną z obowiązkiem wyboru przez rady gmin ławników na kadencję 2024 – 2027 do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych. Procedura ta przeprowadzana jest raz na 4 lata.
• Podczas proponowanego spotkania kompleksowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące wyborów ławników przez radę gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wyjaśnione zostaną m.in. procedury: zgłaszania kandydatów, wyboru ławników, przygotowania i przekazania informacji z wyborów oraz podejmowania uchwały w sprawie wyborów.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Obowiązek wyboru ławników przez rady gmin i podstawy prawne wyborów.
2. Procedura zgłaszania kandydatów na ławników.
3. Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników i jego zadania.
4. Terminy i procedura wyboru ławników.
5. Informacja o dokonanym wyborze ławników dla prezesa właściwego sądu.
6. Uchwała rady gminy w sprawie wyboru ławników – procedura głosowania.
7. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu ławnika i odwołanie ławnika przez radę gminy.
8. Wybory uzupełniające ławników.
9. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 220 zł dla członka Forum. 349 zł dla osoby niezrzeszonej w Forum. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 maja 2023 r.