Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i nauki w czasie epidemii. Zadania jst oraz dyrektorów szkół

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Obowiązek szkolny, jego kontrola i realizacja to ważne i trudne zadanie samorządów i dyrektorów szkół zwłaszcza w warunkach nauczania zdalnego, dlatego proponujemy Państwu szkolenie w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Realizacja i kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki jest jednym z istotnych zadań jst i jednostek oświatowych, w szczególności w czasie pandemii, kiedy ma miejsce niepokojące zjawisko „znikania” uczniów z systemu edukacji, podczas nauczania hybrydowego czy on-line. Dlatego też proponujemy Państwu szkolenie, które ma na celu usystematyzowanie działań dyrektorów szkół i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, z uwzględnieniem trudności wynikających ze stanu epidemii. Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy prawne w tym zakresie oraz wskazane, wynikające z tych przepisów, zadania konieczne do wykonania przez organy prowadzące i dyrektorów szkół. Przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących sposobu ich realizacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy z zakresu zadań i obowiązków jednostek samorządu terytorialnego oraz dyrektorów szkół w związku z realizacją i kontrolą obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w czasie epidemii po zmianach w przepisach.
 • Przedstawienie obowiązków dyrektora szkoły związanych z realizacją obowiązku szkolnego poza szkołą oraz możliwością odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.
 • Omówienie obowiązków rodziców, szkół i jst dotyczących obowiązku szkolnego w czasie zmiennego trybu kształcenia.
 • Wskazanie jak należy przeprowadzić kontrolę realizacji obowiązku szkolnego przez jst, na co należy zwrócić uwagę, jak prowadzić ewidencję dzieci i uczniów, które podlegają obowiązkowi szkolnemu i obowiązkowi nauki w dokumentacji, zarówno tej tradycyjnej, jak i elektronicznej.
 • Przybliżenie problematyki egzekucji obowiązku szkolnego w warunkach epidemii.
 • Przedstawienie kwestii problemowych związanych z realizacją obowiązku szkolnego i nauki.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiany w zapisach prawa dotyczące obowiązków, zadań i odpowiedzialności w zakresie realizacji i kontroli obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki, wynikające ze szczegółowych warunków organizacji pracy szkół i placówek.
 2. Uwarunkowania spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6-letnie w czasie reżimu sanitarnego.
 3. Obowiązki rodziców/ opiekunów prawnych dotyczące spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki-dostosowanie się do działań organu wykonawczego jst w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły w czasie zmiennego trybu kształcenia (zdalnego, hybrydowego i stacjonarnego).
 4. Kształcenie zdalne, uczniowie przebywający zagranicą, „znikanie” uczniów z systemu edukacji – z realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - możliwości, obowiązki i zadania organu ewidencji ludności, dyrektorów szkół i organów władzy wykonawczej.
 5. Obowiązek organu ewidencji jst dotyczący przekazywania szkołom aktualnej informacji o dzieciach w wieku 3-18 lat zamieszkałych na terenie danej jst- prawna wykładnia pobytu ucznia we wskazanym miejscu.
 6. Realizacja obowiązku szkolnego poza szkołą: nauczanie domowe, możliwości, przypadki - decyzje dyrektora.
 7. Odroczenie spełniania obowiązku szkolnego - decyzje dyrektora w świetle wymogów prawnych.
 8. Ewidencja obowiązku nauki przez jst - uwarunkowania procedury wykonania zadania w czasie pandemii.
 9. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza granicami kraju, ewidencja/tryb wykonawczy rodziców/odpowiedzialnych organów.
 10. Obowiązek szkolny uczniów powracających z zagranicy - zadania jst i szkoły.
 11. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego - zadania szkół podstawowych i obowiązku nauki - zadania jst.
 12. Niespełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, a obligatoryjność przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – obowiązki dyrektora i jst.
 13. Obowiązek dyrektora szkoły dotyczący kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły i dzieci uczęszczające do szkół, dla których nie ustalono obwodu.
 14. Ewidencja dzieci i uczniów podlegających obowiązkowi szkolnemu i ewidencja obowiązku nauki w dokumentacji tradycyjnej lub elektronicznej - zasady i procedura realizacji, kontroli i archiwizacji powierzonego zadania.
 15. Postępowanie egzekucyjne w czasie pandemii. Modyfikacja działań w związku ze zmiennymi formami kształcenia.
 16. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele organów prowadzących szkoły i placówki oświatowe- dyrektorzy i pracownicy wydziałów edukacji, CUW-ów, ZEAS-sów, odpowiedzialni za zadania związane z kontrolą obowiązku nauki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 13 kwietnia 2021 r.