• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Weryfikacja przestrzegania przepisów dotyczących inspektora Ochrony Danych Osobowych dokonywana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz odpowiedzialność

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Nadzoru nad systemem ochrony danych osobowych dokonuje przede wszystkim Inspektor Ochrony Danych, jednak z wykonywania przez niego działań oraz tego, w jaki sposób współpracuje z nim organizacja może być rozliczony administrator lub podmiot przetwarzający, dla których Inspektor działa. Pokazuje to praktyka Prezesa UODO, który niedawno wysłał do wielu organizacji listę 27 pytań dotyczących wykonywania funkcji IOD.
• Podczas szkolenia
- przeanalizujemy listę 27 pytań Prezesa UODO,
- wskażemy na to, w jaki sposób można się do nich ustosunkować,
- wyjaśnimy, jak efektywnie i adekwatnie dokumentować podejmowane działania, aby na bieżąco mieć możliwość analizy stanu systemu ochrony danych osobowych oraz udzielania odpowiedzi na żądania organu nadzorczego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Podstawa prawna działań weryfikacyjnych dokonywanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
2. Forma działań weryfikacyjnych PUODO.
3. Zakres i cel działań weryfikacyjnych. O co powinien zadbać IOD, a o co administrator i podmiot przetwarzający?
4. Lista pytań kierowanych przez PUODO do administratorów i podmiotów przetwarzających: analiza, omówienie, rekomendacje co do formułowanych wniosków, dokonywanych ustaleń i odpowiedzi.
5. Obszary wykazywania zgodności działań IOD z RODO.
6. Jak zadbać o bieżące funkcjonowanie IOD, żeby móc wykazać zgodność działania z RODO.
7. W jaki sposób sprawować nadzór nad IOD i wykonywaniem przez niego zadań.
8. Wykazywanie wyznaczenia IOD.
9. Wykazywanie prawidłowego doboru osoby sprawującej funkcje IOD.
10. Usytuowanie organizacyjne IOD.
11. Analiza pod kątem konfliktu interesów w zakresie powierzonych i realizowanych zadań.
12. Wykazywanie współpracy z IOD administratora lub podmiotu przetwarzającego i jego personelu.
13. Wykazywanie prawidłowość wykonywania zadań przez IOD.
14. Zabezpieczenie interesów administratora i podmiotu przetwarzającego oraz IOD, który wykonuje zadania dla wielu podmiotów.
15. Plan pracy i inne sposoby dokumentowania wykonywania funkcji przez IOD.
16. Zespół IOD.
17. Odpowiedzialność w przypadku stwierdzenia niewykonywania zadań IOD zgodnie RODO.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018. Jest autorką ponad 150 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym najobszerniejszej monografii za zakresu prawa informacyjnego – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, Wolters Kluwer 2022 oraz pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp.p. specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPiA UŁ, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału wynosi 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres majgorzata.brojanowska@frdl.org.pl do 24 marca 2023 r.