Udostępnianie informacji publicznej w praktyce administracyjnej. Praktyczne aspekty realizacji obszernych i "trudnych" wniosków w kontekście zasad ochrony danych osobowych

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Celem spotkania będzie omówienie zasad udostępniania informacji publicznej w kontekście ochrony danych osobowych ze szczególnym omówieniem „anonimizacji” danych oraz ochrony wizerunku osoby publicznej z zastosowaniem praw autorskich i pokrewnych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Pojęcie informacji publicznej - informacja prosta a informacja przetworzona.
2. Osoba pełniąca funkcję publiczną, funkcjonariusz publiczny, sprawa publiczna, szczególna istotność dla interesu publicznego- praktyczne znaczenie pojęć ustawowych, orzecznictwo.
3. Formy udostępniania informacji publicznej. Formy odmowy udostępnienia informacji publicznej. Forma odmowy udzielenia informacji, która nie jest informacją publiczną - pismo czy decyzja.
4. Postępowanie w sprawie udzielenia informacji w praktyce:
• na wniosek w formie pisemnej, telefonicznej, złożony drogą mailową,
• postępowanie w sytuacji wpływu wniosku niepodpisanego imieniem i nazwiskiem (wniosek anonimowy),
• ponowny wniosek w tej samej sprawie od tego samego wnioskodawcy,
sposoby realizacji wniosków - schematy.
5. Kategorie informacji podlegające udostępnieniu w trybie ustawy.
6. Koszty i terminy związane z udostępnianiem informacji - liczenie terminów.
7. Konsekwencje odmowy udostępnienia informacji, która powinna być udostępniona. Definicja dokumentu urzędowego. Jakie informacje i dokumenty powinny być udostępniane na wniosek a jakie zamieszczane w BIP? Udostępnianie dokumentów, które nie zostały wytworzone przez podmiot publiczny, a znajdują się w aktach dotyczących "sprawy publicznej".
8. Procedura możliwości odmowy realizacji obszernych wniosków "paraliżujących" funkcjonowanie podmiotu zobowiązanego, gdy przygotowanie odpowiedzi spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
9. „Prawo do ochrony własnego wizerunku” w kontekście udostępniania informacji publicznej( wizerunek osoby pełniącej funkcje publiczną a ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
10. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a RODO - prawidłowa anonimizacja danych w udostępnianych dokumentach. Czy w związku z anonimizacją danych w udostępnianym dokumencie konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej? Obowiązek informacyjny administratora danych wobec wnioskującego o udostępnienie informacji publicznej.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener procedur administracyjnych i systemów zarządzania w jednostkach administracji publicznej (szkolenia z zakresu k.p.a., bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, udostępniania informacji publicznej i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, ochrony „sygnalistów” i działań antykorupcyjnych, profesjonalnej obsługi klienta, savoir-vivre w administracji, ustaw samorządowych- szkolenia radnych). Wykładowca w wielu unijnych projektach szkoleniowych (m.in. „Expert-Urzędnik”, „Urząd na miarę Europy”).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Koszt udziału wynosi 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres majgorzata.brojanowska@frdl.org.pl do 27 listopada 2022 r.