Nowe prawo zamówień publicznych od 2021 roku a wymagania w zakresie ochrony danych osobowych

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Zajęcia w formule online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Celem sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum jest omówienie zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych w świetle znowelizowanego Prawa Zamówień Publicznych. Omówione zostaną między innymi klauzule ochrony danych osobowych w kontekście procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Nowe regulacje w zakresie prawa zamówień publicznych od 2021 r to
uszczegółowienie zapisów w zakresie ochrony danych osobowych
2. Omówienie szczegółowych zapisów ustawy PZP obowiązujących w zakresie
obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w
procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3. Problematyka przetwarzania danych osobowych na każdym etapie udzielania
zamówienia publicznego oraz w fazie realizacji umowy.
4. Pełna elektronizacja postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:
• zamówienia do progu UE i powyżej progów UE)
5. Problematyka zamówień poza ustawą PZP (do 130 000 zł netto) a wymagania
RODO
• jakie klauzule zastosować.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL Centrum Mazowsze pod adresem: https://frdl.mazowsze.pl/fora/forum-inspektorow-ochrony-danych-osobowych/spotkania-forum-3/najblizsze-spotkanie-6

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu zamówień publicznych, bezpieczeństwa danych osobowych (RODO) oraz gospodarki finansowej, instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 21 września 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule online. Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.