Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach 
Forum Inspektorów Ochrony Danych

30 kwietnia 2021

Dostęp do informacji publicznej w kontekście RODO ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony wizerunku oraz publikacji w BIP

Informacje o prowadzącym: Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w administracji publicznej w zakresie rozstrzygania spraw dot. udostępniania informacji publicznej, ochrony tajemnic ustawowych i prawa administracyjnego. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, ekspert z zakresu postępowania administracyjnego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.

19 maja 2021

Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych i ochrona wynikająca z prawa autorskiego – zagadnienia wybrane

Informacje o prowadzącym: Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UŁ w zakresie Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego oraz na Wydziale Gospodarczo–Społecznym Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej. Wykładowca na Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Dąbrowie Górniczej. Doświadczony trener i doradca JST. Współpracownik Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie. Od roku 1998 etatowy członek SKO w Krakowie, autorka ponad 3000 decyzji administracyjnych wydanych w oparciu o przepisy KPA.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenie na sesję szkoleniową poniżej.