Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze serdecznie zaprasza na szkolenie w ramach 
Forum Inspektorów Ochrony Danych

Powierzenie dla zaawansowanych - na co zwrócić uwagę przy powierzeniu przetwarzania, jak konstruować umowy

7 lipca 2021

Informacje o prowadzącym:

Spotkanie poprowadzi doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych, wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej. Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesje szkoleniowe poniżej.