• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku

online

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym przede wszystkim pracownikom wydziałów kadr i płac, z zakresu zasad korekt dokumentacji płacowych i ich konsekwencji dla rozliczeń z ZUS.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt deklaracji do ZUS, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy:
• Najczęściej popełnianie błędy w zakresie sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych i sposoby na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty deklaracji ZUS.
• Procedury obowiązujące w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS.
Zaprezentujemy praktyczne, prawidłowe pod względem prawnym, rozwiązania w zakresie korygowania deklaracji ZUS. Wskażemy aktualną interpretację prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie praktycznych rozwiązań w zakresie prawidłowego korygowania dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z korektą dokumentacji wobec ZUS oraz wskazanie praktycznych rozwiązań prawidłowego sporządzania korekt deklaracji ZUS.
• Przedstawianie zasad prawidłowego sporządzania deklaracji korygujących do ZUS, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu:
- Będziesz wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS.
- Poznasz procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt deklaracji do ZUS.
- Zrozumiesz na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS.
- Otrzymasz praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania deklaracji ZUS.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak często aktualizować bazę danych płatnika i kartotek ubezpieczonych?
2. Jak wysyłać dokumenty do ZUS? Na co zwracać uwagę przy wysyłce dokumentów?
3. Jak wykazywać kody zawodów w Płatniku?
4. W jaki sposób dokonywać korekt dokumentacji rozliczeniowych ZUS sprzed 1 stycznia 2022 r.?
5. Czy w przypadku zmiany stanowiska pracy należy zgłosić tą informację do ZUS?
6. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku:
• Nadpłaty składek do ZUS?
• Niedopłaty składek do ZUS?
• Przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
• Przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
• Nadpłaconego zasiłku?
• Niedopłaty zasiłku?
• Uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
• Zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
• Zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika?
• Wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
7. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów płac i kadr. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt deklaracji wobec ZUS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 kwietnia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 maja 2024 r.