• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamknięcie roku u płatnika. Obowiązki jednostki budżetowej jako płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców w 2023 roku.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane działom kadr i płac oraz pracownikom działów finansów i księgowości, dotyczące podatku dochodowego PIT za 2023 rok.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie ma na celu zaprezentowanie i utrwalenie zasad jakimi są potrącania podatku a także przedstawienie weryfikacji możliwości stosowania ulg podatkowych i podwyższonych kosztów uzyskania przychodu przez jednostkę budżetową jako płatnika po zmianach od 1 stycznia 2023 roku. Na szkoleniu zostaną przeanalizowane aktualne zagadnienia i problemy mogące wyniknąć z zamknięcia roku podatkowego i właściwego wyliczenia podatku PIT - 4R oraz rocznego PIT-11.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zrozumienie kategorii przychodów dodatkowych oraz zaznajomienie z aktualnymi zwolnieniami przedmiotowymi.
• Zapoznanie się ze schematami ustalania podstawy opodatkowania dla pracowników.
• Wyjaśnienie procedur związanych z rozliczeniem wynagrodzenia w kontekście podatków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.): pożyczki, zapomogi, świadczenia dla emerytów, wpłaty na PPK.
2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:

a. ubrania pracownicze (służbowe),
b. świadczenia BHP,
c. ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
d. ryczałty samochodowe,
e. podróże służbowe,
f. podróże osób nie będących pracownikami,
g. świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
h. dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
i. szkolenia,
j. ulga „bez PIT dla młodych”,
k. inne.
3. Szczególne przypadki rozliczania podatku: podatek ryczałtowy od „małych” zleceń; śmierć pracownika.
4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2023 r. Schematy dotyczące zasad ustalania podstawy opodatkowania dla pracowników oraz zleceniobiorców i umów o dzieło.
5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).
7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS).
9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT- 11 za 2023 rok, w PIT- 4R i PIT-8AR za 2023 rok.
10. Zasady rozliczania wynagrodzenia płatnika.
11. Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy kadrowo-płacowi, osoby odpowiedzialne za naliczenie i pobór podatku dochodowego, główni księgowi, księgowi w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach podległych, zakładach budżetowych, instytucjach kultury, spółkach miejskich oraz osoby zainteresowane tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 13 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 października 2023 r.