• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki świadczenia pracownicze, które są istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zapoznamy uczestników z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi rozliczania świadczeń chorobowych i macierzyńskich ze wskazaniem praktycznych sposobów naliczania świadczeń chorobowych oraz najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych. To bardzo istotne zagadnienia, które warto na bieżąco analizować i wyjaśniać wątpliwości ze względu na licznie rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrole z zakresu rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, a także w związku z dużą odpowiedzialnością.
Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie jak ustalać i rozliczać świadczenia chorobowe i macierzyńskie pracowników i zleceniobiorców. Wskazanie najnowszych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych.
• Przedstawienie najczęstszych błędów związanych z rozliczaniem świadczeń chorobowych i sposobów ich rozwiązywania.
• Uczestnicząc w szkoleniu:
- Poznasz zasady prawidłowego ustalania podstawy i rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.
- Otrzymasz praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego rozliczania świadczeń chorobowych oraz uzyskasz odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
5. Jak ustalić okres zasiłkowy?
6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
8. Jak ustalać podstawę zasiłku chorobowego w przypadku przedłużania umów o pracę?
9. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
10. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
11. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
12. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
13. Jakie zasady obowiązują przy wypłacie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
14. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego? Czy pierwszeństwo ma zasiłek opiekuńczy, czy choroba pracownika?
15. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
16. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
17. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
18. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
19. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia z własnym pracownikiem – nowe przepisy?
20. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia?
21. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działu kadr i płac w sektorze publicznym i prywatnym. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk, od 24 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 22 stycznia 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 lutego 2024 r.