• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Kadr: Nieprawidłowości w zakresie prawa pracy w JST z perspektywy kontroli PIP. Przykładowe listy sprawdzające do samokontroli - spotkanie online

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr. Zajęcia w formule hybrydowej - stacjonarnej, lub online do wyboru.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Kadr. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Podczas zajęć omówimy typowe nieprawidłowości ujawniane podczas kontroli PIP oraz listy sprawdzające do samokontroli lub audytów wewnętrznych wzorowane na listach kontrolnych PIP.
• Uczestnicy otrzymają także dostęp do dokumentów kadrowych i list kontrolnych (w formie edytowalnej) przygotowanych przez eksperta, w szczególności w związku z ubiegłoroczną nowelizacją przepisów prawa pracy.
• Formuła zajęć oparta jest częściowo o studium przypadków (kazusy) z prawa pracy, w tym ilustrujące podstawowe zagadnienia związane z nowymi rozwiązaniami prawnymi w Kodeksie pracy.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zadania i uprawnienia organów PIP. Podstawa prawna i struktura organizacyjna.  
2. Stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego przez organy PIP.
3. Właściwość rzeczowa (zadania) i miejscowa organów PIP.
4. Postępowanie kontrolne inspektora pracy i jego przebieg.  
5. Typowe nieprawidłowości w jednostkach samorządowych ujawniane w wyniku kontroli PIP - listy kontrolne, zakres kontrolowanych zagadnień.
6. Zakres kontroli PIP w związku nowelizacją przepisów Kodeksu pracy w 2023 r.  
7. Dokumentowanie wyników kontroli. Protokół kontroli i notatka urzędowa. Prawo do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń w protokole.
8. Inne zastrzeżenia co do sposobu prowadzenia kontroli. Skarga na inspektora PIP.
9. Decyzje administracyjne organów PIP (nakazy) i ich zakres przedmiotowy. Wyłączenie rozstrzygania kwestii spornych np. w nakazach płacowych.
10. Postępowanie egzekucyjne w przypadku braku wykonania decyzji organów PIP.
11. Wystąpienie i polecenie inspektora pracy.
12. Przykłady środków prawnych wydawanych przez PIP i procedura odwoławcza.
13. Postępowanie inspektora pracy w sprawach o wykroczenia - nowe wykroczenia w KP w 2023 r.  
14. Udział inspektora pracy w postępowaniu karnym i cywilnym.
15. Perspektywa zmian przepisów prawa pracy.
16. Sesja pytań uczestników szkolenia.

 

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Kadr

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Kadr.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego , ekspert w zakresie prawa pracy, w tym zagadnień związanych ze świadczeniami pieniężnymi. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 639 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, lunch, możliwość konsultacji z trenerem i uczestnikami sesji.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 23 stycznia 2024 r.