• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przegląd najnowszego orzecznictwa w podatku od nieruchomości i jego wpływ na jego rozliczenie

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 01.02.2024 r. cena: 399 netto PLN /os.

Zapraszamy na szkolenie z dziedziny podatków lokalnych, którego przedmiotem będzie podatek od nieruchomości i obowiązki wydziałów podatkowych z nim związane

Ważne informacje o szkoleniu

W 2023 r. zapadły dwa przełomowe wyroki Trybunału Konstytucyjnego w zakresie przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, m. in. wyrok dotyczący niekonstytucyjności definicji budowli zawartej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz opodatkowania garaży wielostanowiskowych. W związku z powyższym czekają nas rewolucyjne zmiany w podatku od nieruchomości. 
Przedmiotem proponowanego szkolenia jest:
• Omówienie tych niezwykle istotnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, jak również innych ważnych i ciekawych orzeczeń w zakresie podatku od nieruchomości, które zostały wydane w ostatnich latach, a także przedstawienie ich wpływu na podatek od nieruchomości. 
• Przeanalizowanie orzeczeń poruszających kwestie m. in. dotyczących nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą, opodatkowania podatkiem od nieruchomości hal magazynowych, gruntów pod infrastrukturą przesyłową czy zbiorników. 
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie lub poszerzenie wiedzy w zakresie podstawowych zagadnień związanych z podatkiem od nieruchomości, m. in. w zakresie definicji podatku od nieruchomości czy przedmiotu opodatkowania.
  • Zdobycie wiedzy w zakresie: jaka jest definicja budynku czy budowli, w jaki sposób określić powierzchnię gruntu oraz powierzchnię użytkową budynku.
  • Zapoznanie z orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, które zapadły w minionym roku.
  • Możliwość zadawania pytań i uzyskania wyjaśnień, rozwiania wątpliwości związanych z prezentowanymi zagadnieniami, zgłaszanymi przez uczestników zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zagadnienia związane z podatkiem od nieruchomości:
• Podatnik podatku od nieruchomości.
• Przedmiot opodatkowania.
2. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania:
• Określanie powierzchni gruntu.
• Określanie powierzchni użytkowej budynku.
• Podstawa opodatkowania dla budowli.
• Amortyzacja a podstawa opodatkowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy/naczelnicy wydziałów podatków oraz pracownicy, zajmujących się wymiarem i kontrolą podatku od nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 01.02.2024 r. cena: 399 netto PLN /os.  Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 lutego 2024 r.