Strategia Rozwoju Gminy Rozprza

Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument dzięki któremu można zaplanować długoletnie działania rozwojowe gminy. Strategie tworzy się przede wszystkim aby poprawić warunki życia mieszkańców i jakość świadczonych usług publicznych.

Tworzenie dokumentu można podzielić na pewne etapy, cykle tj.:

 • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – zakres, dane, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,
 • Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie
 • Cele i kierunki działań – wyznaczanie,
 • Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
 • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, przykłady zawartości rozdziału,
 • Obszary strategicznej interwencji – wyznaczanie, rola OSI,
 • System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,
 • Ramy finansowe i źródła finansowania strategii.

Tworząc strategię nieodzowną, niezastąpioną pomocą w pozyskaniu wiedzy o potrzebach gminy są jej mieszkańcy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę którą można wypełnić on-line klikając na poniższy link, ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki pozyskane z ankiety posłużą w przygotowaniu lepszych, dostosowanych do Państwa potrzeb planów działania.

ankieta

https://forms.gle/LXzXv9hLnVVRQe256

Mamy ogromną przyjemność opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021 - 2030, Dokument przygotowuje zespół ekspertów przy współpracy grupy roboczej pracowników Gminy Rozprza oraz mieszkańców i przedsiębiorców z gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Rozprza

Nasze usługi doradcze
ROZWÓJ LOKALNY

Strategia Rozwoju Gminy to kluczowy dokument dzięki któremu można zaplanować długoletnie działania rozwojowe gminy. Strategie tworzy się przede wszystkim aby poprawić warunki życia mieszkańców i jakość świadczonych usług publicznych.

Tworzenie dokumentu można podzielić na pewne etapy, cykle tj.:

 • Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej – zakres, dane, wnioski, wykorzystanie diagnozy do kolejnych prac nad strategią,
 • Uchwała rady gminy, określająca szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji – przykład i omówienie
 • Cele i kierunki działań – wyznaczanie,
 • Oczekiwane rezultaty planowanych działań oraz wskaźniki ich osiągnięcia,
 • Model struktury funkcjonalno-przestrzennej – zakres, rola dla dokumentów planowania przestrzennego, przykłady zawartości rozdziału,
 • Obszary strategicznej interwencji – wyznaczanie, rola OSI,
 • System zarządzania strategią – aktualizacja, ewaluacja i monitoring strategii, wytyczne dla innych dokumentów strategicznych oraz planowania przestrzennego, zadania i zakres odpowiedzialności komórek realizujących strategię,
 • Ramy finansowe i źródła finansowania strategii.

Tworząc strategię nieodzowną, niezastąpioną pomocą w pozyskaniu wiedzy o potrzebach gminy są jej mieszkańcy, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa ankietę którą można wypełnić on-line klikając na poniższy link, ankieta jest w pełni anonimowa. Wyniki pozyskane z ankiety posłużą w przygotowaniu lepszych, dostosowanych do Państwa potrzeb planów działania.

ankieta

https://forms.gle/LXzXv9hLnVVRQe256

Kontakt
Michał Wójcik
Dyrektor Ośrodka Regionalnego w Warszawie, Łodzi, Lublinie
tel . + 48 533 802 101
michal.wojcik@frdl.org.pl