DOBRE PRAKTYKI w obszarze opieki nad dziećmi do 3 lat województwie lubelskim. Kompendium wiedzy dla przedstawicieli podmiotów gminnych, powiatowych, wojewódzkich.

Autorzy: Justyna Janusz Olga Płudowska Kinga Sarad-Deć Ewa Noga Piotr Marzęda Artur Olszewski Koordynator projektu: Barbara Wilkołazka Konsultant merytoryczny: Małgorzata Jaszczyńska

Publikacja w ramach projektu pt. „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.