Podczas dwóch dni zajęć krok po kroku wyjaśnione zostaną prawne, organizacyjne oraz finansowe aspekty współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z uwzględnieniem zasad dostępności. Uczestnictwo w szkoleniu jest doskonałą okazją do kompleksowego omówienia form i zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, analizy dobrych praktyk, wyeliminowania błędów i nieprawidłowości.

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego:

  • Omówimy zasady przygotowania programu współpracy, jego niezbędne elementy, powiązanie z budżetem JST, program roczny, a programy wieloletnie, sprawozdanie z realizacji programu.
  • Przedstawimy jakie elementy powinny być wpisane do ogłoszenia konkursowego.
  • Zaprezentujemy jak stosować druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
  • Omówimy obowiązkowe uchwały wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: uchwała konsultacyjna, roczny program współpracy, inicjatywa lokalna, gminna/powiatowa rada działalności pożytku publicznego.
  • Przedstawimy również odrębne tryby zlecania zadań: Zdrowie publiczne, PZP a pożytek publiczny, Uchwała w sprawie wspierania sportu.
  • Odpowiemy na najczęściej zadawane pytania dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, jak również realizacji zadań zleconych.

 

W związku z powyższym zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie, które odbędzie się w dniach 20-21 kwietnia a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie: