W dniu wczorajszym odbyło się hybrydowe spotkanie Mazowieckiego Forum Skarbników nt. Bieżące zagadnienia i zmiany w finansowaniu oświaty w 2022 r.

Przedmiotem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z aktualizacją dotacji, rozliczaniem kosztów między gminami, problemami związanymi z finansowaniem nauki dzieci z Ukrainy czy obowiązkiem zatrudniania specjalistów w szkołach i przedszkolach.

Skarbnicy województwa Mazowieckiego spotykają się raz w miesiącu by rozmawiać o tematach w danej chwili aktualnych i priorytetowe.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL. Mazowieckie Forum Skarbników zostało założone w styczniu 2010 roku i zrzesza ponad 100 osób. Celem Forum jest integracja środowiska Skarbników. Forum służy ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Skarbników oraz udziału w IV Kongresie Skarbników. Kongres odbędzie się w dniach 10-11 maja 2022 i jest to największe i najważniejsze wydarzenie dla Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Więcej informacji o forum i majowym kongresie znajduje się na stronie naszego ośrodka: