W dniu dzisiejszym, po ponad 2 latach spotkań wyłącznie w wirtualnej rzeczywistości, udało się nam zorganizować hybrydowe spotkanie Mazowieckiego Forum Pracowników Kadr. Tematem przewodnim spotkania jest Praktyczny wymiar projektowanych zmian przepisów prawa pracy dla pracodawców samorządowych.

Przedmiotem spotkania jest omówienie praktycznych aspektów planowanych zmiany przepisów prawa pracy w związku z koniecznością wdrożenia do polskiego porządku prawnego Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady.

Pracownicy Kadr Województwa Mazowieckiego spotykają się raz w miesiącu by rozmawiać o tematach w danej chwili aktualnych i priorytetowych.

Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL. Mazowieckie Forum Pracowników Kadr zostało założone w 2016 roku. Celem Forum jest integracja środowiska zawodowego Pracowników Kadr. Forum służy ich wzajemnemu wsparciu, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Pracowników Kadr.

Więcej informacji o forum znajduje się na stronie naszego ośrodka: