19 marca dniem pracownika socjalnego!

Pracownicy socjalni zapewniają wsparcie osobom i rodzinom, które borykają się z trudnościami życiowymi, takimi jak ubóstwo, bezdomność, przemoc domowa, choroby psychiczne czy problemy z uzależnieniami. Ich działania pomagają poprawić jakość życia wielu ludzi, przyczyniając się do tworzenia bardziej sprawiedliwego i wspierającego środowiska dla wszystkich.

Wszystkim prawnikom socjalnym składamy serdeczne życzenia ?

Ponieważ wiemy, że Wasza praca w obszarze pomagania wymaga ciągłego rozwoju i szkoleń, ale przede wszystkim stałego wglądu i analizy pracy na rzecz rodzin objętych wsparciem, zapraszamy na szkolenie 12 kwietnia: „Rola i znaczenie superwizji w pracy socjalnej - korzyści i wyzwania”