10 maja obchodzimy Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej.

Jest to świetna okazja do docenienia tych, którzy pracują na rzecz czystości i porządku naszych miast i miejscowości. Ci pracownicy wykonują niezwykle ważną pracę, dbając m.in.: o zbieranie śmieci, utrzymanie dróg, parków i terenów publicznych. To właśnie dzięki nim nasze społeczności mogą cieszyć się estetyką i funkcjonalnością swojego otoczenia.

Czasem trzeba również sprawdzać, czy wszyscy dbają o środowisku we właściwy sposób….

8 sierpnia mija termin przeprowadzenia pierwszego, dwuletniego cyklu kontroli i weryfikacji posiadanych w ewidencji nieruchomości indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.

W jego przygotowaniu pomoże szkolenie: „Kontrole z zakresu nieczystości ciekłych. Jak przygotować, przeprowadzić i podsumować kontrole?” zaplanowane na 24 czerwca, podczas którego:

• przedstawimy etapy i sposoby skutecznej kontroli wywozu nieczystości ciekłych,

• wyjaśnimy szczegółowo, co powinno podlegać kontroli oraz omówimy jak sporządzić prawidłowo protokół z jej przeprowadzenia,

• przeanalizujemy wnioski płynące z dotychczas zrealizowanych działań w tym obszarze.

Zapraszamy!