Działalność spółki komunalnej jest zazwyczaj regulowana prawnie i podlega nadzorowi organów samorządowych. Cele działalności takiej spółki skupiają się na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności i zapewnieniu skutecznych i efektywnych usług publicznych.

Aby mieć pewność, że spółki dostarczają usługi zgodnie z interesem publicznym, oczekiwaniami mieszkańców i zgodnie z zasadami efektywności, należy poddawać je regularnej kontroli.

Zachęcamy Państwa do udziału w szkoleniu 22 stycznia: „Działalność spółki komunalnej z perspektywy oceny audytora- wnioski na przyszłość”, podczas którego przekażemy informacje na temat oceny sposobu funkcjonowania spółek komunalnych utworzonych przez JST. Wyjaśnimy też jak powinien wyglądać nadzór właścicielski nad spółkami przez rady nadzorcze i organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o przedstawione nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu.

Zapraszamy, zostały ostatnie wolne miejsca!