BGK? Bank Gospodarstwa Krajowego - wspieramy rozwój firm to polski bank rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski.
Jego działania wpływają na:
- powstawanie miejsc pracy,

- budowę mieszkań,
- rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza.
Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK, poprzez współpracę z:
-> biznesem,
-> sektorem publicznym

-> instytucjami finansowymi.
Odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. Do zobaczenia już 24 listopada br. na Gali Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego! Szczegóły: