W 2. konkursie na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny wpłynęło łącznie 668 wniosków, w tym 338 w ścieżce na duże granty i 330 w ścieżce na małe granty. Zakończyliśmy ich ocenę formalną.

Do oceny merytorycznej przeszło 306 wniosków w ścieżce na duże granty i 294 wnioski w ścieżce na małe granty.

Do pobrania:

Wszystkim Wnioskodawcom, których wnioski przeszły do oceny merytorycznej, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na kolejnym etapie (którego wyniki ogłosimy do 19 lipca br.). 

Karty oceny wniosków niedopuszczonych do oceny merytorycznej zostaną przesłane do Wnioskodawców drogą mailową w dniu 28 i 29 kwietnia. Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od oceny formalnej (zgodnie z procedurą opisaną na s. 62 pierwszej części Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców):

  • W ciągu 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Operatora informacji o odrzuceniu wniosku, Wnioskodawca może odwołać się od tej decyzji przesyłając mailem odwołanie na adres: odwolania.aofr@frdl.org.pl. Odwołania nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
  • Odwołanie powinno zawierać numer wniosku, nazwę organizacji (Wnioskodawcy) i uzasadnienie.
  • Odwołania zostaną rozpatrzone przez Operatora w ciągu 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 
  • Decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu odwołania od oceny formalnej podejmuje Dyrektorka Programu w porozumieniu z Zespołem Programu ds. oceny formalnej. 

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Jego budżet to 26 milionów euro.