Przyznajemy pierwsze 6 grantów w ramach trwającego konkursu na projekty interwencyjne. 

Oceniliśmy wnioski, które wpłynęły do nas do 20 września. Przyznajemy cztery granty w obszarze 1. i po jednym grancie w obszarze 2. i 3. Łączna kwota przyznanych środków to 89 776,73 euro.

Więcej informacji i lista wniosków po ocenie merytorycznej:
https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/wyniki...

Pierwsza tura naboru na projekty interwencyjne trwa do 30 grudnia br.

EEA and Norway Grants
Fundusze norweskie i EOG

#AktywniObywateleGranty #EEAGrants #ActiveCitizensFund