Koniec roku był bardzo pracowity dla wielu aktywnych obywateli i obywatelek, którzy opracowywali i składali wnioski w ramach konkursu na projekty interwencyjne. 

Między 21 a 30 grudnia w konkursie na projekty interwencyjne wpłynęło 41 wniosków, w tym 22 w obszarze 1. i 19 w obszarze 3. Wyniki ich oceny merytorycznej przedstawimy do 28 lutego, a realizacja projektów będzie się mogła rozpocząć wkrótce po ogłoszeniu wyników.

Pierwsza tura naboru na projekty interwencyjne trwała od 7.09 do 30.12.2021 roku. W tym czasie wpłynęło łącznie 195 wniosków. Drugą turę naboru na projekty interwencyjne organizatorzy planują między III kwartałem 2022 a II kwartałem 2023 roku.

Więcej informacji o Programie