Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych

Miejsce
Internet
Termin
04 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:30
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Sekretarzy Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego. Forum Sekretarzy to Forum działające przy FRDL CM od początku jego istnienia r. Forum to jest platformą współpracy i integracji Sekretarzy, spotykających się cyklicznie na organizowanych przez FRDL spotkaniach, konferencjach, kongresach oraz sesjach wyjazdowych.

Sesja szkoleniowa Forum Sekretarzy Samorządów Terytorialnych

10.00 – 12.00 Moduł I - Wdrażanie ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Ustawa o doręczeniach elektronicznych została podpisana 27 listopada 2020 r., ustawa ta została już opublikowana, a jej wejście w życie ma nastąpić 1 lipca 2021 r. W uzasadnieniu projektu ustawy i dokumentach rządowych pojawia się sformułowanie, iż ustawa „ w istotny sposób — pod pewnymi względami rewolucyjny dla administracji publicznej — zmienia zasady kontaktowania się organów władzy z obywatelem. Podstawową kwestią jest wprowadzenie pierwszeństwa korespondencji elektronicznej przed korespondencją tradycyjną (tj. papierową)”. Celem sesji szkoleniowej jest omówienie założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych tak by przygotować kadrę zarządzającą do wdrożenia rozwiązań ustawy w samorządzie terytorialnym.

Program:
1. Ogólne omówienie założeń ustawy o doręczeniach elektronicznych.
2. Sposoby doręczeń przewidziane w ustawie o doręczeniach elektronicznych.
3. Zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz innych wybranych ustawach.
4. Terminy wejścia w życie poszczególnych przepisów i terminy od których mają obowiązek stosować ustawę o doręczeniach elektronicznych organy administracji publicznej.

Prowadzący:
Radca prawny, od kilkunastu lat etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. W codziennej pracy zajmuje się tematyką związaną z postępowaniami administracyjnymi w praktyce samorządowej. Wieloletni trener i wykładowca Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, szkolący pracowników administracji publicznej na terenie całego kraju. Dydaktyk w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie.

12.15 – 14.30 Moduł II – Raport o stanie gminy (powiatu).

Raport o stanie gminy jest jedną z szeregu nowych instytucji prawnych, jakie zostały w 2018 roku wdrożone do przepisów samorządowych ustaw ustrojowych – jednostki samorządu terytorialnego nie posiadają praktyki w zakresie sporządzania raportu o stanie gminy (powiatu). Stąd też, budzi on w odpowiedzialnych za jego sporządzenie osobach wiele wątpliwości. Sesja ma na celu praktyczne przybliżenie problematyki procedury rozpatrywania raportu oraz wyjaśnienie szeregu określonych zagadnień, do których należą: istota raportu o stanie gminy – czyli przybliżenie czym jest raport, jak szczegółowo winien zostać przygotowany. Podczas sesji szkoleniowej omówione zostaną praktyczne aspekty, dotyczące prawidłowego przygotowania raportu o stanie jednostki, na podstawie dotychczasowych doświadczeń gmin i powiatów w latach 2019 i 2020. Celem sesji jest również udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące samego raportu, jego szczegółowości, jak też zakresu oraz przebiegu debaty nad raportem.

Program:
1. Raport o stanie jst - istota, zakres i przygotowanie.
2. Uchwała rady jst w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu stanie jst - Raport o stanie samorządu to nie laurka, ma wskazać na zagrożenia.
3. Rola skarbnika gminy w tworzeniu raportu o stanie gminy.
4. Forma przedstawienia radzie gminy raportu o stanie gminy.
5. Problemy z raportem w czasie epidemii; W jaki sposób w czasie epidemii koronawirusa przeprowadzić debatę nad raportem o stanie gminy za 2020 r. z udziałem mieszkańców na sesji absolutoryjnej 2021 r.?
6. Raport o stanie jst - udział mieszkańców jst:
• procedura zgłaszania mieszkańców do udziału w dyskusji nad raportem,
• forma udziału mieszkańców w dyskusji nad raportem.
7. Analiza Raportów, organów wykonawczych, o stanie gminy, powiatu, województwa, przedkładanych w latach 2019, 2020.
8. Wzory dokumentów związanych z Raportem.

Prowadzący:
Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Marcin Wielgus
Zastępca Dyrektora
tel. 604 078 421
marcin.wielgus@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc marzec 2021.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 1 marca 2021 r.: na adres mailowy szkolenia@frdl.org.pl wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl.mazowsze.pl