• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tajniki efektywnego zarządzania już istniejącym zespołem. Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj włodarz, sekretarz, skarbnik, naczelnik... - Lubelskie Forum Samorządowe

Promocja przy zgłoszeniu do 20 maja, dla Forumowiczów - 300 zł.

Ważne informacje o sesji szkoleniowo-warsztatowej

FRDL Lublin zaprasza wszystkich zainteresowanych na stacjonarną sesję szkoleniowo-warsztatową w ramach lubelskiego Forum Samorządowego!

Metody pracy:   mini wykład, warsztaty, praca indywidualna, praca w grupach, studnia doświadczeń, dyskusja moderowana, coachingowe narzędzie do pracy z grupą, studia przypadków. Zajęcia prowadzone będą w formule warsztatowej z wykorzystanie gier szkoleniowych.

Mawiają, że nigdy nie będziemy idealnymi szefami / szefowymi, ale możemy mieć idealny zespół. Bezdyskusyjnie wspaniałym doświadczeniem jest tworzenie zespołów od podstaw, poszukiwanie pracowników, którzy wierzą w to, w co my wierzymy. Lecz zostając osobą kierującą samorządem/ wydziałem, zaczynamy zarządzać zespołem już istniejącym. Ludzie się znają, wiedzą na kogo można liczyć. Ty jesteś albo zupełnie nowy / nowa, albo wchodzisz w nową rolę ponieważ dotychczas to byli twoi koledzy / koleżanki, albo słyszysz, że jesteś zbyt młody / młoda, a może zdaniem pracowników w tym wieku już powinieneś/aś być na zasłużonej emeryturze. Prawdopodobnie twój nowy zespół jest różnorodny pokoleniowo, światopoglądowo, a może kulturowo. Jeśli chcecie dobrze rozpocząć współpracę, zapraszamy was na niezwykle inspirujące szkolenie.

Fora samorządowe, autorski pomysł Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, to przede wszystkim platformy współpracy i integracji, dla określonego środowiska zawodowego w samorządach służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu, czy piastowanych funkcji. Dzięki współpracy w sieci FRDL, Członkowie Forów, posiadają dostęp do informacji, raportów, wyników badań publikowanych przez FRDL, mogą również uczestniczyć w krajowych konferencjach, kongresach, projektach, wizytach studyjnych, etc. Ponadto fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnionymi funkcjami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców

FRDL Regionalny Ośrodek w Lublinie wspiera funkcjonowanie już istniejących oraz inspiruje do powstania nowych forów branżowych. 
WIĘCEJ O NASZYCH FORACH NA STRONIE: https://frdl.lublin.pl/fora 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• okazja bliższego poznania się oraz wspólnej pracy nad treściami omawianymi podczas szkole-nia,
• doświadczenie wartości jaką daje „granie do jednej bramki” oraz wspólna praca nad celami;
• rozwiniemy wiedzę oraz kompetencje w zakresie zarządzania zespołem oraz motywacji;
• zrozumienie tego, że są ważnym elementem swojego zespołu i rola, którą posiadają jest ważna;
• będziecie potrafili wzajemnie się motywować i dążyć do wspólnego celu.
 

zwiń
rozwiń
Program sesji szkoleniowo-warsztatowej

1. Wprowadzenie – czy  można być dobrym szefem / szefową i utrzymać status quo w relacjach z dotychczasowymi kolegami i koleżankami?
2. Exposé szefa / szefowej, czyli jak na początku zakomunikować zespołowi ważne dla siebie zasady współpracy?
3. Koncepcja ról zespołowych i jej wpływ na proces organizacji zespołu oraz motywację pracowników, czyli nigdy nie będziesz idealnym szefem / szefową, ale możesz mieć idealny zespół.
4. Cztery style zarządzania wg Herseya i Blancharda. Przywództwo sytuacyjne, czyli dlaczego nie wychodzi nam traktowanie wszystkich jedną miarą.
5. Przegląd koncepcji motywacji: Maslow, Herzberg; czynniki higieniczne i motywacyjne – czyli dlaczego pracownicy nadal nie są zmotywowani.
6. Wczoraj kolega / koleżanka dzisiaj nasz pracownik / pracownica, czyli gdzie stawiać granice w relacjach zawodowych.
7. Motywacja zewnętrzna a motywacja wewnętrzna, czyli jak przyciągać ludzi dopasowanych do organizacji.
8. Metoda motywacji błyskawicznej, jako remedium w sytuacjach gdy pracownicy nie chcą wykonywać naszych poleceń.
9. Jak realizować wspólne cele, czyli słów parę o przeciwdziałaniu dysfunkcjom trawiącym wiele zespo-łów.
10. Kontekst kultury organizacyjnej. Konflikty w zespole. Czy wiesz, że konflikt może być dobry?
11. Rozmowa motywująca vs demotywująca. Jak komunikować się z zespołem, aby jego członkowie wy-konywali zadania dlatego, że chcą, a nie dlatego, że muszą.
12. Znaczenie informacji zwrotnej w procesie zarządzania zespołem oraz motywowania pracowników – historia pewnego motyla.
13. Przykłady motywatorów pozafinansowych stosowanych przez organizacje.
14. Podsumowanie szkolenia i wdrażanie w praktyce zdobytych w czasie zajęć inspiracji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Włodarze, sekretarze, skarbnicy, naczelnicy i wszyscy zainteresowani danym tematem

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

HR Business Partner, absolwent filologii polskiej. Właściciel firmy szkoleniowej, trener, mentor, coach akredytowany przez International Institut of Coaching & Mentoring oraz Noble Manhattan Coaching. Wykładowca w Collegium Da Vinci (Poznań). Menedżer inkubacji przedsiębiorstw typu start-up w parkach naukowo-technologicznych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z umiejętności twardych i miękkich (ponad 14 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych). W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. 

zwiń
rozwiń