Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oświacie

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Pracowników Oświaty. Zajęcia online

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Forum Pracowników Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Zasady przyznawania świadczeń z ZFŚS dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, dokumentowanie sytuacji socjalnej osób uprawnionych, możliwe wydatki, jakie można sfinansować z Funduszu w szkole i placówce oświatowej budzą nadal wiele wątpliwości. Nowelizacja przepisów w tym zakresie, a także sytuacja epidemiczna powoduje dodatkowe problemy. Specjalista w przystępny i praktyczny sposób, omówi przepisy prawne i ich znaczenie w tworzeniu oraz administrowaniu Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, opierając się na konkretnych przykładach. Zwróci również uwagę na wyniki kontroli ZUS i interpretacje Izb Skarbowych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Tworzenie Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach oświatowych:
a. Obliczanie odpisów na nauczycieli czynnych i emerytów.
b. Odpisy na pracowników niepedagogicznych.
2. Uprawnieni do korzystania z Funduszu:
a. Pracownicy - problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, zakres uprawnień małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy.
b. Emeryci i renciści - zasady korzystania.
c. Członkowie rodzin uprawnieni do korzystania z Funduszu Socjalnego.
d. Możliwość rozszerzenia uprawnień na inne osoby.
e. Zasady podziału środków ZFŚS.
3. Prowadzenie wspólnej działalności socjalnej:
a. Podstawy i korzyści centralizacji Funduszu -możliwość uniknięcia podwójnego korzystania ze świadczeń pracowników zatrudnionych w kilku placówkach.
b. Umowa o wspólnej działalności socjalnej - wymagania treści.
c. Najczęściej występujące błędy.
4. Zakres świadczeń przyznawanych z ZFŚS:
a. Pojęcie działalności socjalnej
b. Świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku - problematyka imprez masowych.
c. Problem świadczeń urlopowych dla nauczycieli.
d. Pomoc materialna - rzeczowa i finansowa.
e. Pożyczki mieszkaniowe.
5. Kryteria przyznawania świadczeń:
a. Konieczność szczegółowej regulacji kryteriów.
b. Problematyka ustalania dochodu na osobę w rodzinie.
c. Świadczenia 500+ a kryterium socjalne.
d. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych.
e. Kryteria socjalne przy udziale w imprezach finansowanych z ZFŚS - wycieczki, spotkania, itp. - w świetle najnowszego orzecznictwa i interpretacji skarbowych.
6. Problematyka ochrony danych osobowych w administrowaniu ZFŚS:
a. Zbieranie danych osobowych.
b. Dokumentowanie sytuacji socjalnej.
c. Okres przechowywania dokumentacji.
7. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń socjalnych:
a. Zwolnienia podatkowe w związku z epidemią.
b. Interpretacje izb skarbowych.
c. Kontrole ZUS.
8. Odpowiedzialność za nieprawidłowości w administrowaniu Funduszem:
a. Przepisy karne.
b. Skutki naruszenia przepisów o składkach ZUS - bezpodstawne zwolnienie ze składek.
c. Zwrot nieprawidłowo wydatkowanych należności na Fundusz - zasady postępowania sądowego, orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dr nauk prawnych – specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego, autor wielu publikacji w tej tematyce, wykładowca na kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obecnie prowadzi kancelarię prawną zajmującą się m.in. obsługą prawną jednostek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 20 stycznia 2021 r.

Online: Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym sesję a uczestnikami.
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN.