Wynagrodzenia w oświacie, z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w dwudniowym szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z naliczaniem wynagrodzeń pracowników oświaty. Każde z przedstawianych na szkoleniu zagadnień poparte zostanie praktycznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady, dzięki którym uczestnicy będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów, a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki,
 • kompleksowość poruszanych zagadnień gwarantuje, że szkolenie będzie odpowiednie zarówno dla osób dopiero rozpoczynających pracę związaną z naliczaniem płac w oświacie, jak również dla doświadczonych pracowników, którzy będą mogli uporządkować swoją wiedzę,
 • każdy uczestnik szkolenia, pod okiem trenera, będzie miał możliwość samodzielnego wyliczenia listy płac z poszczególnymi składnikami od brutto do netto,
 • zapoznanie się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących i uniknięcie dzięki temu błędów w codziennej pracy,
 • możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia oraz wykładowcą.

Odpowiemy na pytania i przećwiczymy poniższe zagadnienia:

 • Jak naliczyć wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za wychowawstwo, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, nagrody, dodatek wyrównawczy, za czas nieprzepracowany?
 • Jak wyliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawę emerytalną, nagrodę jubileuszową, urlop dla poratowania zdrowia?
 • Jak prawidłowo obliczyć składkę na Pracownicze Plany Kapitałowe?
 • Jak naliczyć świadczenia w razie choroby i macierzyństwa? Na co należy zwrócić uwagę?
 • Jak naliczyć i wypłacić tzw. „13”?
 • Jak dokonywać potrąceń pracowniczych oraz komorniczych?
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 27 września:


I. Część teoretyczna:
1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę.
2. Akty prawne regulujące wynagrodzenie nauczycieli i pracowników samorządowych.
3. Ustalenie wynagrodzenia za pracę. 
4. Składki społeczne oraz zdrowotne na liście płac.
5. Skala podatkowa w 2021 r. oraz proponowane zmiany w 2022 r.
6. Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 r. – program Polski ŁAD.
7. Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych.
8. Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
9. Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac.
10. Składniki wynagrodzenia nauczyciela – pojęcia:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatek stażowy,
 • dodatek motywacyjny,
 • dodatek funkcyjny,
 • dodatek za wychowawstwo,
 • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa,
 • nagrody,
 • dodatek wyrównawczy.

II. Warsztaty praktyczne:
1. Jak liczyć wynagrodzenie ze stosunku pracy od kwoty brutto do netto?
2. Naliczanie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw – zmiany od 1 września 2018r.
3. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieprzepracowany:

 • zatrudnienie/zwolnienie pracownika w trakcie miesiąca,
 • urlop na opiekę 188 Kp,
 • urlop okolicznościowy,
 • urlop wypoczynkowy dla nauczycieli – jak go wyliczyć?

4. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
5. Odprawa emerytalna – jak wyliczyć świadczenia?
6. „Jubilata” – jak wyliczyć świadczenia?
7. Urlop dla poratowania zdrowia – jak wyliczyć świadczenie?
8. Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r. dla pracowników do 26 roku życia.
9. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r. dla pracowników do 26 roku życia.
10. Składka na Pracownicze Plany Kapitałowe – nowość od 2019 r. - zasady naliczania:
obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika,
obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz CUW-ów, ZEAS-sów, jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za naliczanie wynagrodzeń oraz nadzór nad tym zadaniem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, w tym ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki, trener oraz wykładowca szkoleń w zakresie prawa pracy i społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych, pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 615 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 30 września 2021 r.