• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych (art. 35) – szkolenie dla podmiotów dotowanych (niesamorządowych) i samorządów

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu oświaty, przedmiotem którego będzie rozliczanie dotacji na uczniów niepełnosprawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Praktyczne zastosowanie przepisów art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nadal budzi wiele wątpliwości, szczególnie w zakresie dotowania placówek ogólnodostępnych lub integracyjnych. Dotacja przekazana na uczniów i wychowanków z orzeczeniami, może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z organizacją kształcenia specjalnego oraz organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych. Nierozliczenie dotacji na kształcenie specjalne oznacza jej zwrot do budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Proponowane szkolenie pozwoli wyjaśnić wątpliwości w zakresie przeznaczania dotacji na uczniów, objętych kształceniem specjalnym, w szczególności podczas zajęć warsztatowych, na których uczestnicy razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne przykłady. Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN, odpowiedzialny za dotacje oświatowe, autorka przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zasad związanych z przeznaczaniem przez dotowaną szkołę lub placówkę dotacji na uczniów, objętych kształceniem specjalnym, tj. obowiązku wydatkowania przez dotowane szkoły i placówki środków na kształcenie specjalne, w kwocie nie niższej niż wysokość dotacji, otrzymanej na tych uczniów.
 • Zdobycie wiedzy na temat rozliczania dotowanych szkół i placówek z wymogów przeznaczania dotacji na uczniów, objętych kształceniem specjalnym, poznanie sprawnych sposobów spełniania wymogów art. 35 ust. 4 i 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym kalkulacji kwot dotacji według ustawowych wzorów.
 • W ramach szkolenia zostaną zrealizowane użyteczne ćwiczenia na przykładach – część szkolenia zostanie przeprowadzona w formie warsztatów, podczas których uczestnicy razem z prowadzącym będą rozwiązywać praktyczne przykłady.
 • Możliwość uzyskania odpowiedzi na kwestie problemowe związane z tematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Aspekty prawne – ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, art. 35 ust. 4 i 5 ustawy.
2. Dotacja na kształcenie specjalne – sposób określenia jej wysokości. Przykłady praktyczne:

 • obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w szkole,
 • obliczenie kwoty dotacji na ucznia niepełnosprawnego w przedszkolu.

3. Subwencja na kształcenie specjalne jako punkt odniesienia do kalkulacji wskaźników zawartych w ustawie.
4. Wydatki związane z kształceniem specjalnym – kategorie wydatków podlegające rozliczeniu.
5. Praktyczne podejście do rozliczenia dotacji - metody wykazywania oraz rejestracja wydatków na kształcenie specjalne.
6. Wykazywanie tzw. kosztów wspólnych (ogólnych) na uczniów niepełnosprawnych.
7. Kontrola wykorzystania dotacji przez jednostkę samorządu terytorialnego – konsekwencje nierozliczenia dotacji.
8. Omówienie zmian w uchwale dotacyjnej – jak samorząd powinien sprawdzać rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych przez dotowane przedszkole, szkołę i placówkę?
9. Warsztaty z uwzględnieniem praktycznych przykładów: algorytm zawarty w art. 35 ust. 4 i 5 ustawy – rozliczenie dotacji na uczniów niepełnosprawnych na przykładach dla każdego typu placówki:

 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole specjalne,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez przedszkole ogólnodostępne i integracyjne, a także punkty przedszkolne (w tym terapeutyczne punkty przedszkolne),
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę specjalną,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami ogólnodostępnymi,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne przez szkołę z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi,
 • rozliczenie dotacji na kształcenie specjalne, gdy następuje zmiana w ciągu roku budżetowego (dochodzi lub odchodzi uczeń z orzeczeniem). Omówienie aktualizacji ustawowego wzoru.

10. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, księgowi oraz organy prowadzące szkoły i placówki niesamorządowe (niepubliczne i publiczne), którzy otrzymują dotacje oświatowe, a także pracownicy samorządu, którzy rozliczają te dotacje.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracowała w MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem w departamencie, odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki, odpowiedzialny za System Informacji Oświatowej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów, określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej, zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.