• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przystosowanie budynku do większej liczby uczniów/przedszkolaków. Prawo, orzecznictwo, praktyka.

online
Program i karta zgłoszenia

Promocja "Wakacje z FRDL"  - 50 % zniżki od podstawowej ceny dla drugiego uczestnika oraz 100% zniżki dla trzeciego uczestnika

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli na uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przystosowania budynku do większej liczby uczniów w związku z napływem uchodźców z Ukrainy. Szkolenie zostanie przeprowadzone przez praktyka, na co dzień zajmującego się nieruchomościami, który szczegółowo umówi kolejne kroki procedury w tym zakresie.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował masowy napływ dzieci i młodzieży do polskich szkół. Administracja samorządowa, a przede wszystkim dyrektorzy szkół, stanęli przed poważnym problemem przystosowania budynków do większej liczby uczniów/przedszkolaków. W trakcie zajęć wskażemy bezpieczne i zgodne z przepisami prawa możliwości adaptacji części budynku placówki oświatowej na cele działalności edukacyjno-wychowawczej, w zgodzie z normami bezpieczeństwa placówek oświatowych, zawartych w ustawie prawo budowlane.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie norm bezpieczeństwa placówek oświatowych według prawa budowlanego.
• Poznanie możliwości zmiany sposobu dotychczasowego użytkowania budynku.
• Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie możliwości adaptacji części budynku na cele działalności edukacyjno-wychowawczej.
• Zwiększenie wiedzy dyrektorów placówek oświatowych w zakresie odpowiedzialności za kwestie przeciwpożarowe w obiekcie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Bezpieczeństwo obiektów placówek oświatowych według Prawa oświatowego. Studium przypadków na podstawie wyników organów kontrolujących. 
2. Normy bezpieczeństwa obiektów placówek oświatowych według Prawa budowlanego:

• Zasady podstawowe bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego.
• Normy techniczno-budowlane, w tym normy bezpieczeństwa pożarowego.
• Warunki techniczne użytkowania budynków.
• Szczegółowe wymagania techniczne dla budynków placówek oświatowych, w tym szkół, przedszkoli.
• Klasyfikacja budynków [lub ich części] na strefy pożarowe oraz wymagania normowe bezpieczeństwa dla stref pożarowych, w tym dla strefy ZL I, ZL II, ZL III, ZL V.
• Sankcje karne wobec osób naruszających obowiązki bezpieczeństwa według ustawy.
3. Bezpieczna i legalna adaptacja części budynku placówki oświatowej na cele działalności edukacyjnej/wychowawczej. Czy dyrektor placówki oświatowej, planujący zmianę przeznaczenia części budynku placówki, jest związany przepisami i o jakie przepisy chodzi?
• Czy do budynku mieszkalnego można wprowadzić nową działalność np. poradnię albo przedszkole lub szkołę? Jakie są warunki prawne wprowadzenia nowej działalności w aspekcie wymagań techniczno-budowlanych dla stref pożarowych?
• Czy do budynku szkoły można wprowadzić nową działalność, np. przedszkole, albo placówkę opieki zdrowotnej? Jakie są warunki prawne wprowadzenia nowej działalności w aspekcie norm techniczno-budowlanych dla stref pożarowych?
4. Zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania budynku (lub jego części) i obowiązujące procedury działania przed organami. Prawo, orzecznictwo, praktyka:
• Co to jest zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części w rozumieniu Prawa budowlanego i czy dotyczy to także sytuacji zmiany przeznaczenia lub użytkowania części budynku albo lokalu? Kontrola organów - studium przypadków.
• Planowana zmiana przeznaczenia części obiektu a zmiana dotychczasowych warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie placówki oświatowej.
• Projekt adaptacji części budynku na cele edukacyjne/wychowawcze.
• Procedury uzgodnieniowe przygotowanego projektu budowlanego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz z komendantem PSP.
• Warunki legalnego działania przed administracją budowlaną - zgłoszenie czy pozwolenie na budowę robót adaptacyjnych.
• Warunki realizacji robót budowlanych/ adaptacyjnych - kierowanie, nadzór, badania i odbiory. Zakaz odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego na te roboty adaptacyjne.
• Co grozi samowolnikowi?
5. Wpływ adaptacji na zmianę warunków bezpieczeństwa pożarowego w obiekcie placówki oświatowej:
• Zmiana scenariuszy pożarowych i procedur ewakuacyjnych.
• Zmiana oznakowania budynku.
• Zmiana dotychczasowych instrukcji, w tym instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
• Przeszkolenie służb placówki oświatowej, próbne alarmy.
6. Jak legalizować stan nielegalnej adaptacji, nielegalnego przeznaczenia części budynku na inne cele - krok po kroku. Prawo, orzecznictwo, praktyka:
• Wymagane projekty i uzgodnienia.
• Wymagane dokumenty do działania przed administracją budowlaną.
• Czy organ może nakazać przywrócenie obiektu do stanu poprzedniego?
• Czy w wypadku legalizacji wymagalna jest opłata legalizacyjna?
7. Czynności zabronione według przepisów przeciwpożarowych a odpowiedzialność dyrektora placówki oświatowej.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra kierownicza oraz pracownicy służb technicznych placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących samorządowe i niesamorządowe placówki oświatowe oraz inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; od kilkunastu lat prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości; autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 1 sierpnia 2022 r., 399 PLN po 1 sierpnia. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenie prosimy przesyłać do 10 sierpnia 2022 r.