• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie środków w tym z funduszu pomocy na organizację kształcenia uczniów i dzieci z Ukrainy

Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą fundusze przeznaczone na działania oświatowe związane z uczniami z Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Szkolenie kierujemy do tych z Państwa, którzy są zaangażowani w rozliczenie środków z tzw. Funduszu Ukraińskiego oraz realizację planów finansowych szkół. W trakcie szkolenia uczestnicy będę mieli okazję zapoznać się z praktycznymi rozwiązaniami pozwalającymi na prawidłowe wydatkowanie i rozliczenie 100% środków z Funduszu Pomocy, a ponadto zostanie również szczegółowo zaprezentowana metodologia pozwalająca rozliczyć środki w sposób zmniejszający ryzyko otrzymania ewentualnych uwag i zaleceń podczas kontroli. Udział w Webinarium w proponowanym przez nas terminie pomoże dokonać w razie konieczności stosownych korekt jeszcze w tym roku kalendarzowym. Proponowane szkolenie to również okazja do przedyskutowania dobrych praktyk oraz możliwość konsultacji z ekspertem z wieloletnim doświadczeniem kwestii problemowych i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem proponowanego szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego zarządzania organizacją kształcenia dzieci i uczniów z Ukrainy w polskim systemie oświaty oraz skutecznego wykorzystania środków z Funduszu Pomocy. Udział w spotkaniu zapewni uczestnikom lepsze przygotowanie do świadczenia wsparcia edukacyjnego i finansowego dla dzieci i uczniów z Ukrainy w Polsce poprzez m.in.:
- zrozumienie jakie przepisy regulują kształcenie dzieci z zagranicy oraz jakie obowiązki są nakładane na instytucje oświatowe w związku z tymi przepisami,
- uporządkowanie wiedzy i informacji o środkach finansowych dostępnych na wsparcie dzieci i uczniów z Ukrainy oraz o kategoriach wydatków objętych tym finansowaniem,
- otrzymanie wskazówek dotyczących dokumentacji kontrolnej w celu uniknięcia konieczności udzielania wyjaśnień podczas ewentualnej kontroli,
- poznanie klasyfikacji wydatków, które nie powinny być rozliczane z Funduszu Pomocy i zrozumienie powodów tego ograniczenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Analiza aktualnego stanu prawnego dotyczącego kształcenia dzieci i uczniów z Ukrainy w polskim systemie oświaty:
a. Ustawa z dnia 12 marca o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 (Dz.U. 2022 poz. 583 ze zmianami).
b. Prawo oświatowe – analiza zapisów rozporządzenia w związku z kształceniem dzieci i uczniów spoza Polski. 
c. Klasyfikacja budżetowa wydatków na zadania związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
2. Praktyczne rozwiązania w zakresie wydatkowania i rozliczania środków z Funduszu Pomocy:
a. Algorytm metryczki subwencji oświatowej podstawą naliczenia środków z FP - co z tego wynika?
b. Bezpośrednie wydatki oraz koszty pośrednie - jak bez ryzyka zwrotu wydać 100% środków z Funduszu Pomocy?
c. Wskaźnik procentowy do wyliczenia kwot wydatków bieżących jednostki oświatowej możliwych do rozliczenia z Funduszu Pomocy - prezentacja autorskiej metody wdrożonej praktycznie do realizacji. 
d. Kontrola – jakie dokumenty warto gromadzić, aby nie było konieczności udzielania wyjaśnień podczas potencjalnej kontroli. 
e. Katalog wydatków, które nie powinny być rozliczane z Funduszu Pomocy, wraz z omówieniem powodów tych wykluczeń. 
3. Szczegółowe omówienie metodologii ustalania wskaźnika procentowego wydatków pośrednich w jednostkach samorządu terytorialnego.
4.  Dyskusja i odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy odpowiedzialni za wydatkowanie, monitorowanie i rozliczenie środków z tzw. Funduszu Ukraińskiego oraz realizację planów finansowych szkół i przedszkoli, główni księgowi, dyrektorzy szkół i przedszkoli, CUW-ów, przedstawiciele służb finansowych organów prowadzących te placówki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Dyrektor jednostki realizującej zadania organu prowadzącego w gminie wiejskiej oraz zapewniającej obsługę finansowo-księgową szkół i przedszkoli. Ekspert Ośrodka Rozwoju Edukacji w zakresie finansowania zadań oświatowych. Autorka programu dla JST i scenariuszy szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu w zakresie zarządzania finansowego w obszarze edukacji. Trener w zakresie prawa oświatowego, finansów oświatowych, organizacji oświaty, nadzoru JST nad szkołami i przedszkolami w gminie. Autor pogłębionych analiz gminnych wydatków na zadania oświatowe. Specjalista w zakresie dotacji oświatowych dla jednostek systemu oświaty prowadzonych przez inne organy prowadzące niż JST. Ekspert Związku Gmin Wiejskich RP w zakresie prawa oświatowego, asystent Współprzewodniczącej w Zespole Edukacji przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 12 grudnia 2023 r.