• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Optymalizacja wydatków w oświacie samorządowej - wewnętrzny, skuteczny audyt

Program i karta zgłoszenia

W przypadku zgłoszenia do 10 listopada cena wynosi 390 PLN

Zapraszamy Państwa na szkolenie z optymalizacji wydatków oświatowych w kontekście subwencji oświatowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, na którym omówimy możliwości optymalizacji wydatków w oświacie, jako przygotowanie do tworzenia i zatwierdzania przyszłorocznych arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli. Już teraz mogą bowiem Państwo spojrzeć na swoje wydatki okiem audytora, zwracając uwagę na zbędne koszty i nieekonomiczne rozwiązania. W programie szkolenia przedstawimy podstawowe założenia sporządzania arkuszy, podpowiemy jak je należy czytać przed zatwierdzeniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Nabycie umiejętności optymalnego i oszczędnego planowania wydatków pod kątem przyszłorocznych arkuszy.
  • Omówienie obszarów ryzyka w arkuszu i najczęstszych przykładów nieoptymalnego planowania organizacji roku szkolnego.
  • Omówimy dotowanie podmiotów nie samorządowych i podpowiemy jak czy i w jaki sposób możemy wpływać na wysokość dotacji.
  • Szkolenie pozwoli Państwu również właściwie zrozumieć:
    • zależności pomiędzy wysokością naliczonej subwencji a planowaną organizacją roku szkolnego,
    • czym są zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kiedy i w jaki sposób je organizować,
    • jak argumentować nadzorowi pedagogicznemu konieczność zmian w sieci szkół i przedszkoli.
zwiń
rozwiń
Program

1. Czym jest subwencja i jak ją wpasować w potrzeby samorządowej oświaty? A może to potrzeby należy dostosować do jej rozmiarów?

2. Gdzie w organizacji szkół i przedszkoli szukać zbędnych wydatków?

3. Jak zmienić poziom finansowania szkoły/przedszkola w trakcie roku szkolnego?

4. Ile kosztuje oddział, a ile godzina nauczycielska? Przygotowanie materiałów do planowania arkuszy na 2024 rok.

5. Arkusze organizacyjne szkół/przedszkoli - dokument, który trzeba umieć planować i czytać. Tu zaczyna się optymalizacja szkolnych wydatków - na co zwracamy uwagę, by nie było drogo?

6. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy na pewno właściwie je rozumiemy?

7. Dotowanie podmiotów niesamorządowych - kiedy i jak zoptymalizować wielkość wydatków/dotacji, co na to ma wpływ i w jakim czasie podjąć czynności?

8. Ochrona finansów gminy/powiatu - przygotowanie do zmiany w sieci szkół i przedszkoli. Argumentacja, przekonująca nadzór pedagogiczny kwestionujący likwidację i przekształcenia.

9. Odpowiedzi na pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, skarbnicy jst, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, CUW-ów, dyrektorzy samorządowych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu tzw. prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowca współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener- edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem K.E.N.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 420 PLN netto/os. W przypadku zgłoszenia do 10 listopada cena wynosi 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 27 listopada 2023 r.