• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalne nagrody dla nauczycieli w 2023 r. - jak prawidłowo wnioskować o środki i rozliczyć zadanie?

Potwierdzone

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego omówimy w warsztatowy sposób zagadnienia związane z nagrodą specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego nauczyciela w kontekście nowelizacji budżetu państwa.

Ważne informacje o szkoleniu

W 2023 r., z okazji 250-lecia powstania Komisji Edukacji Narodowej, nauczycielom szkół zostaną przyznane specjalne nagrody finansowe. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy sposób realizacji tego zadania, począwszy od wnioskowania o nagrody, po rozliczenie środków. Treści poruszane podczas spotkania będą skierowane zarówno do organów prowadzących (będących i niebędących jst), jak i dyrektorów samorządowych czy niesamorządowych placówek oświatowych. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik MEN, odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy na temat specjalnych nagród dla nauczycieli w 2023 r. z okazji 250-lecia powstania KEN.
 • Przedstawienie procesu wnioskowania o nagrody, warunków, jakie muszą spełniać nauczyciele, aby mogli otrzymać nagrody.
 • Wskazanie, jak prawidłowo wypełnić dane w SIO, warunkujące otrzymanie przez jst środków finansowych na nagrody.
 • Uzyskanie wskazówek, jak rozliczyć środki na nagrody w jst, poznanie zasad dotyczących właściwego wnioskowania i rozliczenia dotacji przez placówki niesamorządowe.
 • Omówienie wpływu nagród na średnie wynagrodzenie nauczycieli, a także na wyliczenie PKD dla przedszkoli.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych podczas trwania szkolenia z ekspertem - praktykiem w celu uniknięcia błędów i nieprawidłowości przy wnioskowaniu o środki i realizacji wypłat nagród.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawa prawna.
 2. Wysokość nagrody i termin wypłaty.
 3. Warunki zatrudnienia nauczycieli, którzy otrzymają nagrody. Nauczyciel zatrudniony w wielu szkołach.
 4. Wpływ nagród na średnie wynagrodzenie nauczycieli.
 5. Prawidłowe wypełnienie danych SIO, umożliwiające otrzymanie środków dla samorządów.
 6. Wniosek szkoły lub placówki niesamorządowej (w szczególności niepublicznej) o dotację celową na pokrycie kosztów przyznanych nagród. Zawartość wniosku, maksymalna kwota dotacji.
 7. Rozliczenie dotacji dla szkoły lub placówki niesamorządowej (zakres informacji w rozliczeniu, zasady wykorzystania, termin ewentualnego zwrotu).
 8. Wpływ nagród na wyliczenie podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.
 9. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jst– szczególnie wydziałów oświaty, przedstawiciele CUW-ów i ZEAS-ów, skarbnicy, wójtowie, burmistrzowie, dyrektorzy szkół i placówek samorządowych i niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu, odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m. in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 października 2023 r.