Kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego i obowiązku nauki

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia w formule online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty i udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w spotkaniu oraz do zrzeszania się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Spotkanie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Omówienie zostaną:
• zmiany w realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki od 1 września 2019r.
• zadania organu prowadzącego związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• powinności dyrektora związane z kontrolą spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
• środki egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Spełnianie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w systemie oświaty - wyjaśnienie pojęć
2. Zadania, powinności i obowiązki dyrektorów szkół oraz JST w zakresie kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
3. Formy spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki – uregulowania prawne.
4. Obowiązki osób objętych obowiązkiem szkolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
5. Ewidencja kontroli spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz sprawozdawczość SIO w tym zakresie.
6. Zasady współpracy z policją, sądem oraz innymi instytucjami i urzędami w zakresie kontroli spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
7. Obowiązki dyrektora szkoły i JST w sytuacji niespełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
• Obowiązki edukacyjne podlegające egzekucji.
• Charakter prawny obowiązku szkolnego w zakresie egzekucji.
• Postępowanie egzekucyjne zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
• Procedura egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
• Organy kompetentne w procedurze egzekucji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
• Etapy procedury egzekucji obowiązku szkolnego i nauki.
• Środki egzekucji obowiązku szkolnego i nauki.
• Grzywna, jako środek egzekucji obowiązku szkolnego (nauki).
• Postanowienie o nałożeniu grzywny.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertem prowadzącym spotkanie będzie Olga Gilewicz, Trenerka z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej, były wizytator Kuratorium Oświaty, dyrektor ZEAS. Współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie opracowania i wdrażania programów wspomagania rozwoju oświaty, analizą sprawozdawczości SIO. Organizuje i prowadzi szkolenia i kursy o tematyce wdrażania nowych rozwiązań prawnych w oświacie oraz prawa oświatowego w praktyce, innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań metodycznych, kształcenia uczniów o specjalnych i specyficznych potrzebach edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 9 września 2021 r.
Spotkanie realizowane będzie w formule online. Wirtualna sesja konsultacyjno-szkoleniowa prowadzona i realizowana na żywo za pomocą platformy Zoom, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami
Cena udziału: 319 PLN dla osoby nie zrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN
Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem