Jak zaktualizować stawki dotacji w związku z podwyżkami dla nauczycieli?

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Dotacje oświatowe są bardzo istotnym składnikiem budżetu samorządu. W najbliższym czasie zmieni się podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli, w związku z podwyżkami dla nauczycieli dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie, które wyjaśni najważniejsze zagadnienia z tym związane.

Ważne informacje o szkoleniu

Prezydent RP 28 kwietnia br. podpisał ustawę, wprowadzającą podwyżki dla nauczycieli. Zmiana ta będzie wiązała się z dodatkowym podziałem subwencji oraz koniecznością aktualizacji stawek dotacji dla szkół, placówek i przedszkoli. Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób wyjaśnimy, jak należy je prawidłowo obliczyć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie wiedzy na temat tego jak w czerwcu należy prawidłowo zaktualizować stawki dotacji w związku z podwyżkami dla nauczycieli.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie analizy nowych metryczek subwencyjnych z MEiN.
  • Szkolenie poprowadzi były pracownik MEN odpowiedzialny za subwencję oświatową, autor ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz komentarza do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wydanego przez Wolters Kluwer.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Zasady aktualizacji i wyrównywania dotacji oświatowych – przepisy, wyliczenia, które należy wykonać przy obliczeniu stawek dotacji, model obliczeniowy służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji 
  2. Nowe metryczki subwencyjne z MEiN. Co oznaczają nowe symbole?
  3. Jak prosto obliczyć nowe roczne stawki dotacji dla szkół i placówek z uwzględnieniem nowego wskaźnika Di?
  4. Jak należy zaktualizować podstawowe kwoty dotacji dla przedszkoli? Zmiana pomniejszeń m.in. w zakresie kwoty przewidzianej na niepełnosprawnych.
  5. Czy dla podwyżek od maja br. obowiązuje wyrównanie od stycznia?
  6. Przykład praktyczny wyliczania nowych stawek.
  7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za przekazywanie i rozliczanie dotacji dla szkół niesamorządowych, pracownicy CUW-ów, ZEAS-ów, dyrektorzy przedszkoli i szkół niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za SIO oraz finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 czerwca 2022 r.