• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Dotacje podręcznikowe przed i po 15 maja 2023 roku oraz dotacje oświatowe na wychowanie przedszkolne

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zapoznanie z zasadami kalkulowania, wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przekazanej na zakup podręczników oraz podniesienie kompetencji osób obsługujących dotację podręcznikową z poziomu z poziomu samorządu gminnego konkretnej szkoły. Omówimy najczęściej pojawiające się problemy wynikające z realizacji powyższego zadania w 2023 roku, co w znaczny sposób przyczyni się do usprawnienia jego realizacji.
• Ugruntowanie wiedzy dotyczącej ustalenia właściwych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, ich aktualizacji a także zasad wydatkowania środków dotacyjnych, w tym przeznaczonych na uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Sesja I: Dotacje podręcznikowe przed i po 15 maja 2023 roku.
1. Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
3. Katalog zadań samorządu w zakresie dotacji podręcznikowej.
4. Wyższe kwoty dotacji.
5. Zmiana wzorów wniosków.
6. Dotacja na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy.
7. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
8. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
9. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
10. Zasadny refundacji po zmianie kwot dotacji.
11. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
12. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
13. Problem zmieniającej się liczby uczniów pomiędzy ostatnią aktualizacją a terminem zakupu podręczników i ćwiczeń uczniów.
14. Księgowanie wydatków podręcznikowych i przyjmowanie na stan zakupionych podręczników.
15. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
16. Zasady brakowania podręczników po okresie użytkowania, w tym po okresie trzyletnim użytkowania.
17. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.
18. Nadzór gminy nad realizacją zadań i obowiązków.
19. Aspekty związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.
Sesja II: Dotacje oświatowe na wychowanie przedszkolne.
1. Podstawy formalno-prawne związane z dotacją celową na wychowanie przedszkolne.
2. Słownik pojęć porządkujących system dotowania:
• definicje najbliższej gminy, podstawowej kwoty dotacji i wydatków bieżących,
• przepisy dotyczące rozliczania się między gminami.
• obowiązek publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia.
3. Dotacje dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego.
4. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji: wydatki bieżące, statystyczna liczba uczniów.
5. Odliczenia ustawowe, w tym poprawne odliczenie dzieci niepełnosprawnych.
6. Ograniczenia zmiany wysokości miesięcznej kwoty dotacji: maksymalny dopuszczalny wzrost/ spadek wysokości dotacji.
7. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: zmiana kwoty dotacji w październiku a wyrównanie dotacji od początku roku.
8. Rozliczanie kosztów wychowania przedszkolnego między gminami.
9. Zasady zwrotu dotacji za uczniów przedszkoli, niebędących mieszkańcami jst udzielających dotacji.
10. Wydatkowanie i rozliczenie przez podmioty dotowane dotacji a realizację specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.
11. Metoda statystyczna i przeliczeniowa wydatkowania dotacji.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekspert i trener z zakresu zarządzania jednostkami organizacyjnymi w jst, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, zarządzania edukacją. Współpracownik kancelarii adwokackiej we Wrocławiu. Ekspert i trener w projekcie Doskonalenie Strategii Zarządzania Oświatą na poziome regionalnym i lokalnym –etap II, absolwent Training Reform Education of Management. Autor nowelizacji przepisów ustawy karta nauczyciela. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, autor programów z zakresu zarządzania strategicznego w samorządach lokalnych (m. innymi ORE, Związek Gmin, Związek Miast ). Posiada duże doświadczenie w doradztwie największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce. W zakresie tematyki tzw. „bezpłatnych podręczników” w latach 2015-2023 przeszkolił ponad tysiąc dwieście osób, w tym urzędników samorządowych z cuw i z urzędów gmin, dyrektorów szkół, nauczycieli bibliotek, księgowych szkół i cuw. Posiada również doświadczenie w doradztwie i szkoleniach dedykowanych pracownikom największych wydawnictw podręcznikowych w Polsce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 349 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 180 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 1 czerwca 2023 r.