• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Oświaty: Zapewnienie dowozu uczniów do szkół

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Podczas spotkania omówimy zasady zapewnienia dowozu uczniów lub zwrotu kosztów dowozu, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. Przeanalizujemy zagadnienia budzące wątpliwości w praktyce, w tym dotyczące dowozu uczniów z niepełnosprawnościami.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Aktualne podstawy prawne zapewniania dowozu lub zwrotu kosztów dowozu.
2. Granice prawne obowiązku i prawa gminy do zapewnienia dowozu.
3. Formy zapewnienia dowozu:
• Dowóz własnym środkiem transportu.
• Powierzenie dowozu.
• Zwrot kosztów dowozu.
4. Kryteria ustalania wysokości zwrotu kosztów dowozu, w tym m. in.:
• W jaki sposób obliczyć koszty zwrotu dowozu uczniów pełnosprawnych i z niepełnosprawnościami?
• W jaki sposób zawrzeć umowę z rodzicami w przedmiocie zwrotu kosztów dowozu?
5. Możliwości zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie zorganizowania wspólnego dowozu.
6. W jakich sytuacjach gmina może odmówić zapewnienia dowozu?
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, członek stowarzyszenia audytorów wewnętrznych IIA Polska, uczestnik seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie (obecnie w trakcie prac na rozprawą doktorską z zakresu oświaty), posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania oświatą w samorządzie powiatowym. Autorka wielu publikacji, w tym m.in. komentarza do ustawy – Karta Nauczyciela oraz do ustawy o systemie oświaty, książek „Finansowanie zadań oświatowych”, „Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne”. Prowadzi działalność doradczą (obsługa jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prawa oświatowego oraz szkoleniową. Wykłada na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą na Uniwersytecie Łódzkim. Prelegentka na konferencjach naukowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 439 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 13 maja 2024 r.