• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Oświaty: Przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025. Arkusz organizacyjny oraz jego wykorzystanie w monitorowaniu pracy jednostek oświatowych.

online
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Zbliża się czas, kiedy szkoły i przedszkola będą opracowywać projekty arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2024/2025, a organy prowadzące będą dokonywać ich analizy i zatwierdzenia.

Podczas sesji szkoleniowo-konsultacyjnej:
• Pokażemy niezbędne informacje z zakresu opracowywania, uzgadniania i zatwierdzania arkusza organizacji.
• Omówimy przepisy i terminy obowiązujące przy przygotowaniu arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli.
Dzięki udziałowi szkoleniowo-konsultacyjnej:
• Zdobędziesz, uzupełnisz i uporządkujesz wiedzę z zakresu przygotowania arkuszy organizacyjnych.
• Nabędziesz umiejętności ułożenia zadań w arkuszu tak, aby było to optymalne i zgodne z planem rekrutacji.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Zadania związane z opracowaniem arkusza organizacji pracy szkoły/przedszkola na rok szkolny 2024/2025.
• Tworzenie szkolnych planów nauczania w szkołach, przedszkolach oraz innych form wychowania przedszkolnego, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
• Planowanie zajęć wynikających i innych przepisów prawa i rozporządzeń oświatowych: wychowanie do życia w rodzinie, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe.
• Warunki i sposób organizowania nauki religii/ etyki w publicznych przedszkolach i szkołach.
• Realizacja zajęć wychowania fizycznego oraz tworzenie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.
• Realizacja zajęć w klasach łączonych, tworzenia oddziałów, podziały na grupy na różnych zajęciach.
• Sposoby i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
• Zasady organizowania kształcenia specjalnego dla uczniów, pomocy psychologiczno- pedagogicznej, indywidualnego nauczania na podstawie właściwych dokumentów.
2. Zatrudnianie nauczycieli w nowym roku szkolnym.
• Różne formy zatrudnienia, etaty łączone, godziny ponadwymiarowe.
• Uzupełnienia i ograniczenia etatów, grupy uprzywilejowane, specjaliści, pomoc nauczyciela, stanowiska kierownicze, obniżki godzin, stan nieczynny.
• Wyliczenie ilości etatów dla specjalistów realizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
• Warunki zatrudnienia nauczycieli niepełnosprawnych.
• Zatrudnianie osób niebędących nauczycielami.
3. Wytyczne w sprawie działania szkół i przedszkoli – nowo obowiązujące rozporządzenie MEN.
• Opiniowanie organizacji pracy szkoły: jakie dokumenty opiniujemy, z kim i w jakim czasie.
• Harmonogram zasięgania opinii do arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2024/2025.
• Zatwierdzania arkusza organizacji i jego zmian.
4. Dyskusja, wymiana doświadczeń i odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk społecznych w dziedzinie ekonomia i finanse. Praktyk z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w jednostce samorządu terytorialnego w dziedzinie zarządzania organizacją i finansami jednostek oświatowych oraz zagadnień z zakresu finansów publicznych. Dyrektor jednostki oświatowej odpowiedzialnej za zarządzanie w oświacie oraz realizację budżetu oświaty w JST. Twórca i koordynator projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS. Trener ds. szkoleń z zakresu planowania wydatków oświatowych w celu zwiększenia efektywności zarządzania środkami publicznymi w samorządach oraz tworzenia organizacji pracy jednostek oświatowych. Certyfikowany Ekspert ds. rozwoju oświaty oraz ekspert w ogólnopolskim forum dla samorządowców z dziedziny zarządzania i finansowania oświaty. Doradca w jednostkach samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i optymalizacji wydatków w oświacie. Autor kilku recenzowanych publikacji naukowych z zakresu uwarunkowań prawno-finansowych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego i ich wpływu na wykorzystanie funduszy unijnych, a także publikacji dotyczącej budżetowania zadaniowego jako elementu procesu przemian w zarządzaniu finansami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 449 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 4 marca 2024 r.